Get Adobe Flash player
  • София Тех Парк организира Ден на отворените врати в научно-технологичния парк
  • Предпремиера на „Геният“ на National Geographic в София Тех Парк
  • „София Тех Парк“ АД организира Ден на отворени врати в научно-технологичния парк
  • „София Тех Парк“ АД сключи договор за изпълнение на Фаза 2 от проекта за научно-технологичния парк
  • София Тех Парк обмени опит с представители на Японската научно-технологична агенция
  • София Тех Парк ще си партнира с Фокс Нетуъркс Груп България
  • Ръководството на София Тех Парк организира срещи с бизнеса и академичната общност за обмен на идеи за бъдещото развитие на научно-технологичния парк
  • Ръководството на „София Тех Парк“ АД одобри конкурсна документация по процедура за избор на инвеститор в Зона за бъдещо развитие № 2 на научно-технологичния парк
  • Ръководството на София Тех Парк проактивно търси идеи за развитие на парка
  • Майкрософт откри свой Innovation Center в София Тех Парк