Get Adobe Flash player
  • Политиките за иновации бяха обсъдени на лекция в София Тех Парк
  • Комисия отвори ценовите оферти на кандидатите в конкурса за избор на инвеститор за Зона за бъдещо развитие № 2 на Научно –технологичния парк
  • Американски експерт ще сподели опит в областта на политиките за иновации на публична лекция в София Тех Парк
  • София Тех Парк организира Ден на отворени врати в научно-технологичния парк
  • Софийският фестивал на науката започна в София Тех Парк
  • София Тех Парк е домакин на Софийския фестивал на науката
  • Комисия отвори офертите в конкурса за избор на инвеститор за Зона за бъдещо развитие № 2 на Научно –технологичния парк
  • Китайски компании с интерес към партньорство със София Тех Парк
  • Иновациите в строителството обсъдиха на форум в София Тех Парк
  • София Тех Парк ще обмени опит и възможности за партньорство с представители на китайския бизнес