За Нас
Ръководство

Асен Ненчев

Изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД

1

Асен Ненчев е роден на 22.09.1983 г. Завършил е средното си образование в Fettes College в Единбург. Бакалавърска степен по икономика и бизнес с източноевропейски науки получава в University College London. Магистърска степен по мениджмънт защитава в Imperial College London.

Работил е като стажант в PricewaterhouseCoopers. Четири години е работил в отдел Хедж фонд риск в Merril Lynch (Хeдж фонд Кредит Риск) Лондон, като достига до позиция заместник вицепрезидент. Професионалните му ангажименти в компанията са били в областта на дю дилиджънс посещения на хедж фондове и подготовка на писмени доклади с препоръки за кредитни лимити и условия за търговия. В компетенциите му са били и договаряне и подписване на споразумения за търгуване на международни суапове и деривати, както и изграждане на устойчива връзка с вътрешни екипи (продажби, търговия и правни отдели) и портфолио мениджъри на хедж фондове, включително някои от най-големите европейски имена като Ashmore, BlueCrest и BlueBay. Работил е и в Societe Generale (Хедж Фонд Риск) Лондон, като вицепрезидент - стратегическо управление на портфейл от хедж фондове, от гледна точка на деривативни рискове и инвестиционни перспективи.

Завръща се в България през 2011 г. по семейни причини и работи в Лукойл България като  зам.- ръководител  на финансов отдел.

От 20 март 2017 г. е изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД.