За Нас
Ръководство

Тодор Ангелов

Изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД

IMG_5528

Тодор Ангелов е роден на 4 януари 1973 г. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, както и Университета за национално и световно стопанство, специалност „Европейска интеграция“.

Работил е като адвокат, като дейността му е била насочена основно в областта на гражданското, административното и търговското право. Професионалният опит на Тодор Ангелов е свързан и с ръководни длъжности в държавната администрация - старши експерт в отдел „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация София-град, старши юрисконсулт към отдел „Правно-нормативно и административно информационно обслужване“, както и директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в същата институция.

До юни 2017 година е работил последователно като главен юрисконсулт в отдел „Осигурително законодателство и договори“ към дирекция „Правна“ на Национален Осигурителен Институт, директор на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“, както и като Главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“ към Министерството на туризма.

От месец август 2017 година е изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД.