За Нас
Често задавани въпроси

Какво е “София Тех Парк АД” (СТП)?

„София Тех Парк“ АД е дружество, 100% собственост на българската държава, което реализира първия мащабен стратегически проект в България, фокусиран върху развитието на иновациите, новите технологии и науката. Основната цел на проекта е да се създаде физическа (и виртуална) среда, в която идеи с широка приложимост срещат разнородна подкрепа и възможности за практическа реализация. Фокусните области на парка са информационните и комуникационни технологии, науките за живота (биотехнологии, фармация, селско стопанство и храни) и зелената енергия.

Какво е Technology and Innovation Network или T+IN?

Technology and Innovation Network (T+IN) е първият научно-технологичен парк в България. Неговата цел е да помогне за създаването на икономика на знанието, като, с помощта на менторство от бизнеса, съдейства за превръщането на резултатите от научните изследвания в успешни продукти.

Какво има в T+IN?

Инфраструктура на T+IN включва инкубатор за стартиращи компании, иновационен форум за провеждане на събития, лабораторен комплекс за научно-изследователска и развойна дейност и интерактивен научен център за деца, ученици и студенти.

Как се финансира T+IN?

Първата фаза от изграждането на T+IN е осъществена по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Стойността на проекта е близо 83 млн. лева без ДДС.

Инфраструктурата на T+IN ще бъде доразвита в рамките на настоящия програмен период (2014 – 2020) със средства от ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Къде се намира T+IN?

На Четвърти километър в гр. София, между бул. "Цариградско шосе" и бул. "Асен Йорданов". Основният вход се намира на бул. "Асен Йорданов", срещу зала „Арена Армеец“.

Защо в София?

София е градът с най-високата концентрация на научно-изследователски центрове, университети, изследователски институти и индустрия в областта на високите технологии. Въпреки това проектът не е регионален, а национален. Разрастването му в други градове, чрез физически или виртуални представителства, е въпрос на време.

Каква е разликата между офис и научно-технологичен парк?

Разликата е в концепцията. Офис комплексът е механичен сбор от фирми-наематели, докато в технологичния парк присъствието е тематично и донякъде с “идеална” цел - компаниите идват заради близостта до университети, изследователски институти и стартиращи фирми. Това е среда, която предполага обмен, постоянно взаимодействие и общ резултат.

Кои са партньорите на проекта до този момент?

Основните академични партньори на парка, които участват в изграждането и управлението на лабораториите, са Българската академия на науките, Софийския университет, Техническия университет - София и Медицинския университет - София. Освен това, сме изградили партньорства с много други изследователски организации, НПО, стартъп компании и др. Пълен списък на нашите партньори можете на намерите ТУК.

Кой ще бъде в T+IN?

Основна задача на T+IN е да събере цялата иновационна екосистема на едно място. В инкубатора имат място стартиращи компании с развойна дейност, предприемачески организации и акселератори, както и университетски спинофи. Лабораториите, от своя страна, ще бъдат на разположение на учени, изследователи, стартъпи и МСП, които не разполагат със собствена изследователска инфраструктура. Интерактивният музей (Експериментариум) пък е мястото, в което деца, ученици, студенти и техните родители могат да научат повече за света на науката и технологиите.

 Откъде мога да намеря повече информация за T+IN?

Можете да намерите повече информация ТУK, а в случай че все още имате въпроси, винаги можете да ни пишете на office@sofiatech.bg.