За Нас
Кариери

Свободни позиции в "Сдружение за научноизследователска и развойна дейност":

- "Експерт" в лаборатория "Бързо 3D Прототипиране – 3DCreativeLab".

 

Няма свободни позиции в "София Тех Парк" АД.