За Нас
Индустриален панел "Патенти, интелектуална собственост и технологичен трансфер"

heather patent event

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Презентации

- Observations on Technology Transfer from Universities in the Silicon Valley and Europe "The Stanford University Model of Spin-outs and Technology Transfer„, Dr. Burton Lee

- Патенти – какво, защо, кога и къде да се патентова - Валя Бабалева

- Patent Portfolio - a Defining Factor in Valuation of a Technology-Based Enterprise, Yakov Korkhin

- Наука и производство—няма нищо по-практично от една добра теория, Христо Крачанов

- Правен режим при създаването на обекти на интелектуална собственост в трудово правоотношение, Пламена Георгиева

- Role of universities in the development of innovative economy of countries in transition, Wojtek Dominik

- Grants for collaborative research: A tool for bridging the gap between universities and the business, Benjamin MlynekСофия Тех Парк АД има удоволствието да Ви покани на индустриален панел на тема „Патенти, интелектуална собственост и технологичен трансфер”. Събитието ще се проведе на 20 май 2014 г. в Дом на Европа (ул. „Раковски“ № 124) гр. София.

Целта на събитието е да представи темата в детайли, като освен законовите рамки, да покаже и действителни примери и опит в областта на реализация на нови открития или патентоването им.

Поканили сме водещи специалисти от страната и чужбина, които да споделят своя опит и знания в областта на създаването и защитаването на нови продукти и технологии.

Не пропускайте възможността да участвате в събитието, да обогатите знанията си и да зададете вашите въпроси.

Събитието се организира от София Тех Парк като част от проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.

Програмата е изготвена със съдействието на Научно-експертния съвет по проект Научно-технологичен парк, Министерство на икономиката и енергетиката, Секретаря по наука и здравеопазване на Президента на Републиката, Посолство на Република Полша в България, Junior Achievement Bulgaria, Световна банка и HP Bulgaria.

София Тех Парк партнира с инициативата Mentorship Week related to Science, Technology Transfer and linking Scientific R&D with business creation на Джуниър Ачийвмент България.

Основни теми

Основните теми, които ще се разглеждат по време на събитието са:

∙ Патенти – какво, защо, кога и къде да се патентова.

∙ Интелектуална собственост в ИКТ сектора

∙ Изобретения на служители

∙ Какво е технологичен трансфер?

∙ Офиси за технологичен трансфер и тяхната роля

Програма

Programa 20.05.2014 bg version_Page_1 Programa 20.05.2014 bg version_Page_2
 

Лектори

Burton Lee

Dr. Burton Lee

Dr. Burton Lee PhD MBA – Lecturer, European Entrepreneurship Innovation, Stanford University, School of Engineering; Managing Director, Innovarium Ventures, Silicon Valley, CA.

Based in Silicon Valley, Dr. Burton Lee lectures on European Entrepreneurship and Innovation in the Stanford School of Engineering, where he is considered one of Silicon Valley’s leading experts on the European innovation ecosystem, startup and venture finance, corporate and university innovation, and government innovation policy scenes. While at Stanford, over the past four years he has successfully developed and executed partnerships with European national and regional governments, venture finance organizations and industry in Sweden, the United Kingdom, Denmark, Italy, Finland, Norway, Ireland, France, Spain, Romania and Estonia.
Yakov Korkhin

Dr. Yakov Korkhin

Yakov Korkhin is an attorney with substantial knowledge and international experience in science and technology. He is admitted to practice law in Massachusetts and before the US Patent and Trademark Office.

Dr. Korkhin is the founder of SciTech Legal PC, representing clients in intellectual property and corporate matters. Prior to founding SciTech Legal PC, Dr. Korkhin was a patent attorney at Burns Levinson LLP in Boston. Before entering the practice of law, he was a scientist in therapeutic drug discovery and development at CytRx Corporation, Sirtris Pharmaceuticals, Inc. and Enanta Pharmaceuticals, Inc., where he participated on drug discovery teams in several disease areas.

Dr. Korkhin received a J.D., with concentration in intellectual property law, from Suffolk University Law School in Boston. While conducting postdoctoral research, first at Yale University and then at Harvard University, he was the recipient of the Eugene V. Weissman – Irvington Institute for Immunological Research fellowship.
w. dominik

Prof. Wojciech Dominik

Professor Wojciech Dominik is a physicist, employee of the Particles and Fundamental Interactions Division in Univeristy of Warsaw Experimental Physics Institute while he is the Director of the University of Warsaw’s University Technology Transfer Centre.

He is strongly engaged in intellectual property rights issues, innovation, technology transfer and commercialisation of R&D results. Professor Dominik cooperates with business and industry and is also known as an academic entrepreneurship promoter. University Academic Technological Incubator to support innovative start-ups was established by him.

Professor Dominik significantly contributed to the implementation of the UW’s regulations on purchasing, using and protecting intellectual property rights at the University. Professor is also launched postgraduate studies on intellectual property rights protection dedicated to the IPR academic teachers.
Benjamin Mlýnek

Benjamin Mlýnek

Benjamin Mlýnek works as a project manager and grants consultant for Inovacentrum of the Czech Technical University in Prague. Benjamin focuses on grant opportunities for research and innovation activities from donors such as European Commission, the Technology Agency of the Czech Republic and the Czech Ministry of Education, Youth and Sports. He has been involved in negotiation, formulation and administration of various publically funded projects of collaborative research. Moreover, Benjamin has been active in forming a sustainable model of cooperation between the business and the university.
Plamena Georgieva

Пламена Георгиева

Адв. Пламена Георгиева е съдружник в Адв. дружество „Димитров, Петров и Ко.” Започва работа в кантората, след като завършва Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” през 2004 г.

Практикува право на интелектуалната собственост, фармацевтично право, конкурентно право и трудово право.

Активен лектор и участник в множество семинари и конференции, свързани с конкуренция, авторски права и защита на интелектуалната собственост в интернет.

Адв. Георгиева е представител по индустриална собственост в областта на патентите, търговските марки и промишления дизайн към Патентното ведомство, както и европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн.
rumen

Румен Илиев

Rumen manages the application process, the pre-selection and the portfolio relations. Before joining the Hub he had his own business consultancy practice focused on solving business issues and helping companies and their management to achieve various business goals. During his professional career he has held various senior expert level positions at some of the biggest multinationals in Utilities and Insurance in the CEE Region. During his spare time, Rumen can be found somewhere high in the mountains.
DSC09026

Проф. дхн Христо Крачанов

Христо Крачанов е роден в Пловдив през 1931 г. Завършил е ХТИ-София през 1954 г , специалност „Технология на пластмасите”. Работил е две години в Градски промкомбинат Пловдив и 100 дни в ДИП „Капитан дядо Никола”-Габрово.През 1956 постъпва във ВИХП-Пловдив като асистент по органична химия при проф.Стойко Стойков.

От 1967 до 1999 г. е ръководител на катедрата по органична химия и биохимия в същия университет. През 1978 г създава учебно-производствената база за нови функционални храни, на която е ръководител до 2003 г. През 1982 г създава Лабораторията по биологично-активни въглехидрати при ИОХ с ЦФ – БАН, на която е ръководител до 2002 г. Под негово ръководство са разработени и защитени успешно 15 докторантури.

Валя Бабалева

Валя Бабалева е инженер по електроника и автоматика, магистър, Технически университет – София. Притежава допълнителна професионална квалификация в областта на правната закрила на интелектуалната собственост – след дипломна квалификация: Правна закрила на интелектуалната собственост, ТУ София. От 10 години работи в Патентно ведомство на РБ. В момента е държавен експерт в отдел „Експертиза” и извършва експертиза на заявки за патенти за изобретения и регистрация на полезни модели, в областта на информационните технологии, компютърната и електронна техника.
todor-yotov

Todor Iotov

Todor Iotov is the CFO and Treasurer of FinAnalytica, a premier provider of SaaS risk management solutions utilizing multiple patented innovations in risk modeling, helping some of the largest and most recognizable brands in finance measure, understand and control portfolio risks as never before possible with traditional applications.

Prior to his appointment in early 2009, he consulted with FinAnalytica on a number of strategic operations and business development projects. He also supervised the administration of its overseas subsidiaries. Todor was instrumental in managing FinAnalytica’s acquisition of Bravo Risk Management Group in 2003 and in handling two VC investment rounds since late 2007.

Before permanently joining FinAnalytica, Todor was an Executive Director of a boutique provider of quantitative investment advice for clients in the German-speaking European countries.

 

Място на провеждане

Дом на Европа (ул. „Раковски“ № 124) гр. София

Регистрация

Събитието е безплатно.

За да се регистрирате е необходимо да попълните и изпратите регистрационна форма до 15 май 2014 г. на e-mail info@eventdesignbg.com или факс: 02/950 26 65 до официалният агент на събитието „Ивент Дизайн“ ООД.

Формата за регистрация може да изтеглите от ТУК.

За допълнителна информация относно регистрацията, моля да се свържете с представител на "Ивент Дизайн" ООД, на телефон (02) 950 26 66 или e-mail info@eventdesignbg.com.

Организацията по предстоящия индустриален панел се извършва от «Ивент Дизайн» ООД - изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.