За Нас
Индустриален панел "Финансиране на проекти и иновативни продукти на стартиращи фирми и МСП в сферата на енергийна ефективност"

banner-eu-funding-bg

heather site


"София тех парк" АД има удоволствието да Ви покани на индустриален панел на тема "Финансиране на проекти и иновативни продукти на стартиращи фирми и МСП в сферата на енергийна ефективност". Събитието ще се проведе ще се проведе на 29-ти септември 2015 г. в хотел Хилтън, гр. София.

Целта на предстоящото събитие е да се даде възможност на фирми да придобият практически опит във връзка с подготовка и реализация на проекти, финансирани от бизнес акселератори и фондове за рисков капитал, както и да се представи експертиза и капацитет на фирми и организации от сферата на енергийната ефективност. По време на събитието ще представи и инфраструктурния капацитет на научно-технологичния парк в София, който ще е на разположение на фирмите и научно-изследователските екипи работещи в тази сфера.

Събитието се организира от "София Тех Парк" АД като част от проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.


Основни теми

  • Бизнес развитие и споделен практически опит с комерсиализиране на иновативни разработки и продукти на български фирми
  • Европейски инициативи за бизнес развитие – бизнес акселератори и рисково финансиране.

Лектори

Сред лекторите на събитието ще бъдат:
  • Ciro Acedo Boria, който ще представи инициативата FIWARE, както и профила на проектите и фирмите, търсени от нея.
  • Anna Czerwinska, която ще представи инициативата за бизнес развитие Knowledge and Innovation Communities (KIC) на Европейския институт за иновации и технологии, като ще постави акцент върху профила на целевите групи и ползите за фирми.
  • арх. Димитър Паскалев, който ще представи Института за нулево енергийни сгради (ИНЕС).
  • Ангел Чурешки (Мейк България), Ивайло Добрев (МОМА ЕООД) и др.

Програма

Програма за събитието можете да изтеглите от ТУК.

Място на провеждане

хотел Хилтън (бул. България №1), гр. София


Регистрация

Събитието е безплатно.

Можете да се регистрирате за участие в събитието от ТУК.

За допълнителна информация относно регистрацията, моля да се свържете с представител на "Ивент Дизайн" ООД, на телефон (02) 950 26 66 или e-mail info@eventdesignbg.com.

Организацията по предстоящия индустриален панел се извършва от «Ивент Дизайн» ООД - изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0