За Нас
Конкурс "Иновативна пейка"

heather site


За конкурса:

"София Тех Парк” АД организира конкурс за изработването на идеен проект за пейка за почивка със зарядна станция за мобилни устройства за научно-технологичния парк в гр. София. Пейката трябва да дава възможност за зареждане на електронни устройства, чрез енергия добита от алтернативни източници. Тя може да се разположи както в затревените площи в парковата среда, така и на площадните пространства в близост до сградите в комплекса

Награди:

Класираният на първо място участник ще получи награда в размер на 700 лв, a класираните на второ и трето място участници ще получат по 300 лв.

Наградените участници ще получат възможност за участие в специална изложба със селектирани проекти от конкурса.

Кой може да участва:

В конкурса могат да участват всички български и чуждестранни граждани или техни творчески обединения. Всеки кандидат може да представи до три конкурсни проекта. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс.

Критерии за оценка:

- Оригиналност на проектното предложение

- Съответствие с техническите изисквания

- Функционалност и естетичност на предложението

- Съответствие с изискванията за цена за реализация

Жури:

  • Валентин Водев
  • Николай Давидков
  • Нуша Спирова
  • Елица Панайотова
  • Димитър Смилков

Срок за кандидатстване:

Крайният срок за предаване на предложения е до 17:00 ч. на 15 юли 2015 г. Проектите се предават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в деловодството на „София тех парк“ АД на адрес: ул. Тинтява 86, ет.3. Предаването на конкурсни проекти може да стане и по пощата с обратна разписка или с куриер, като отново важи краен срок - до 17 часа на 15 юли 2015 г.

Повече информация за изискванията за проектите, критериите за оценка и процеса на подаване на предложения, както и пълна документация за конкурса можете да откриете ТУК

Образец №4 съдържа промени от 26.06.2015. Конкурсната програма съдържа промени от 02.07.2015 г.

Можете да ни зададете своите въпроси относно конкурса до 10-ти юли 2015 г. на и-мейл peika@sofiatech.bg. Ние ще публикуваме отговорите на всички зададени от вас въпроси.


Отговори на Вашите въпроси

1. Бихте ли изпратили ситуация на комплекса, за да предложим и примерни решения за позициониране на пейките?

В документацията за конкурса можете да намерите обемно-пространствено решение по част "Паркоустройство", както и визуална комуникация на комплекса с примерно разположение на пейките.

2. Бихте ли изпратили снимки, визуализации на цялостния облик на комплекса, за да добием представа и да съчетаем дизайна на пейките с архитектурата на сградите, както би трябвало да бъде?

Визуализации на сградите в комплекса също можете да откриете в документацията за конкурса.

3. Има ли конкретно устройство за ток и wi-fi, което ще се използва за вграждане в пейките, или всичко ще се произведе спрямо проекта и специално за него?

Размер на батерията, която захранва пейките е 200/140/640. На територията на парка е предвидено да има покритие за wi-fi.

4. "Системата трябва да съхранява електрическата енергия в 24 V акумулатор с капацитет осигуряващ едновременно непрекъснато зареждане от 16 изходни терминала за повече от 24 часа." Това какво означава, че трябва да могат да се зареждат 16 устройства едновременно, а не както пише на друго място в описанието 2?

Пейката трябва да разполага с 16 изходни терминала за телефони, лаптопи и други.

5. Какво се има предвид под два контакта, имайки предвид че по принцип захранване от основната ел. мрежа на 220V AC не се предвижда и в заданието изрично е описано, че захранването ще се осигурява от акумулатор с работно напрежение 24V?

Погледнете отговора на въпрос №3. Има промяна, за което се извиняваме. Въпреки това, трябва да се има предвид, че конкурсът е насочен към дизайна на пейката. Спецификациите на електрическата система имат за цел да насочат към основните елементи на инсталацията, които трябва да бъдат предвидени и внедрени. Част „Електрическа“ ще бъде изработена допълнително на база избрания идеен проект и няма да включва захранване 220V AC.

6. Означава ли това, че ще има връзка към основната електромрежа, в случай че автономното зареждане от фотоволтайчната система не е достатъчно?

Пейката ще бъде автономна система и няма да има връзка към електрическата мрежа.

7. При разработването на идейния проект, трябва ли да бъдат представени чертежи на инсталацията или по-скоро да бъдат предвидени и съобразени местата за нея, без да бъдат представяни използваните продукти по каталог?

Документите за кандидатстване трябва да включват чертежи на пейката. Това изискване е посочено на страница 5 (т.10) от конкурсната програма („Графична част - чертежи в подходящ мащаб скици и визуализации;“).

8. Във въпросите и отговорите е даден конкретен размер на батерията. Бихте ли ни посочили марка и модел?

Размерът на батерията е приблизителен.

9. Въпреки дадените размери на батерията, има ли възможност да е друг тип, препоръчана от нас?

Да, има такава възможност.

10. Има ли възможност да се използва алтернативен метод за съхранение на електроенергията или е задължително да се използва акумулаторна батерия?

Да, могат да се използват алтернативни методи.