За Нас
Конференция "Отворените данни и интелигентното управление"

banner-eu-funding-bg

Презентации

Open Science като предпоставка за качествени научни изследвания и предприемачество - Златина Карова, директор на дирекция „Наука“ в МОН

Как Великобритания стана номер 1 по отворени данни? - Ивайло Яйджиев, политолог и магистър по дипломация от Университета в Оксфорд, Великобритания

Граждански компас: предизвикателствата в процеса на отваряне на данни в Столична община - Теодора Гандова, NGO Links

Отворени данни и e-управление през гражданския поглед - Жоро Пенчев, член на УС на Общество.бг

Опитът на млади предприемачи с отворени данни - Александър Тодоров, IT предприемач и ползвател на отворени данни

Отворените данни са двупосочна улица - Христо Борисов, съосновател на Гражданите


"София тех парк" АД има удоволствието да Ви покани на конференция на тема "Отворените данни и интелигентното управление". Събитието ще се проведе ще се проведе на 14-ти юли 2015 г. в хотел Балкан, гр. София.

Целта на предстоящото събитие е да се предизвика дискусия по темата за отворените данни и тяхното приложение към интелигентното управление, включително към преминаването към електронно управление. На събитието ще бъдат представени и примери от други европейски страни, които са отворили своите данни. Освен това, темата ще се разгледа както от научна гледна точка, така и от гледна точка на бизнеса, който може да използва отворените данни за разработване на нови продукти и услуги.

Събитието се организира от София Тех Парк АД като част от проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.


Основни теми

• Визията на правителството за отваряне на данните

• Представяне на Националната платформа за отворените данни

• Правни аспекти на отварянето на данните

• Представяне на портала за отворени данни на България

• Отворено, координирано електронно управление, насочено към гражданите и бизнеса

• Опитът на общините в Република България. Отворените няколко сегмента данни от Столична община - добра практика и стартиращото състезание за приложение в София

• Стратегията за интелигентна специализация на Столична община и отворените данни


Лектори

• Андра Букур - юрист в OpenSociety Румъния и координатор на Open Data Coalition

• Гроздан Караджов - председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

• Елен Герджиков - председател на Столичен Общински Съвет

• проф. д-р Румен Николов - Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

• Антон Герунов - началник на политическия кабинет на вицепремиера по коалиционна политика и държавна администрация - Румяна Бъчварова

• Златина Карова - директор на дирекция „Наука" в Министерството на образованието и науката

• Светлана Ломева - изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София

• Марияна Хамънова - съосновател на Клийнтех България

• Теодора Гандова - NGO Links

• Жоро Пенчев - член на УС на Obshtestvo.bg

• Ивайло Яйджиев - политолог и магистър по дипломация от Университета в Оксфорд, Великобритания

Програма

Програма за събитието можете да изтеглите от ТУК.

Място на провеждане

хотел Балкан (пл. "Света Неделя" № 5), гр. София


Регистрация

Събитието е безплатно.

Можете да се регистрирате за участие в събитието от ТУК. Ако предпочитате можете да изтеглите и попълните регистрационен формуляр, който да попълните и изпратите на info@eventdesignbg.com.

За допълнителна информация относно регистрацията, моля да се свържете с представител на "Ивент Дизайн" ООД, на телефон (02) 950 26 66 или e-mail info@eventdesignbg.com.

Организацията по предстоящото събитие се извършва от «Ивент Дизайн» ООД - изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0