За Нас
Конференция "Стратегии за подпомагане на научно-изследователската дейност в България и Република Корея"

banner-eu-funding-bg

heather site


"София тех парк" АД има удоволствието да Ви покани на конференция на тема "Стратегии за подпомагане на научно-изследователската дейност в България и Република Корея". Събитието ще се проведе ще се проведе на 28-ми октомври 2015 г. в Гранд Хотел София.

Основната цел на предстоящото събитие е да сравни опита на България и Република Корея в сферата на стратегии и инструменти за подпомагане на научно-изследователския сектор. Надяваме се в резултат на събитието да бъдат определени добри практики, които могат да бъдат заимствани от Корея и приложени към R&D сектора у нас.

По време на официалното откриване на събитието, между 09:00 и 09:30 ч., ще се състои и Церемония по подписване на споразумение за сътрудничество между „София Тех Парк“ АД и фондация "Инополис, Корея".

В официалното откриване ще вземат участие:

 • г-н Шин - посланик на Република Корея в България;
 • г-н Ча Донг Ким - президент на фондация "Инополис";
 • г-жа Елица Панайотова - изпълнителен директор на "София тех парк";

Събитието се организира от "София Тех Парк" АД като част от проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.


Основни теми

 • Корейската иновационна политика
 • Научно-изследователски политика и инструменти
 • Технологичен напредък на България
 • Представяне на стартиращи компании от България и Корея


Лектори

Сред лекторите на събитието ще бъдат:
 • Ча Донг Ким - президент на фондация "Инополис";
 • Ги-Уон Он - pрезидент на Корейския научноизследователски и иновационен център – Европа (KIC-Europe) (TBC);
 • проф. Николай Денков - зам. министър на образованието и науката;
 • Анна-Мари Виламовска - секретар на президента по здравеопазване и иновации;
 • доц. Евгени Евгениев - зам. ректор на ВУЗФ;
 • Ивайло Симов - основател на Eleven.

Програма

Програма за събитието можете да изтеглите от ТУК.

Място на провеждане

Гранд Хотел София (ул. Гурко №1), гр. София


Регистрация

Събитието е безплатно.

Можете да се регистрирате за участие в събитието от ТУК, като изберете билет за Ден 1.

За допълнителна информация относно регистрацията, моля да се свържете с представител на "Ивент Дизайн" ООД, на телефон (02) 950 26 66 или e-mail info@eventdesignbg.com.

Организацията по предстоящото събитие се извършва от «Ивент Дизайн» ООД - изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0