За Нас
Научен форум "Възможности за сътрудничество между науката и бизнеса в рамките на Научно-технологичен парк"

banner-eu-funding-bg

heather site


Презентации

IMEC: Innovation for Sustainable Society

Биофармацевтичен лабораторен комплекс „БиоФарма“

Лаборатория по биоинформатика „БиоИнфоТех“

Лаборатория Микро Нано Лаб (МИНОЛаб)

Лаборатория за високопроизводителни изчисления

3D лаборатория за бързо прототипиране

Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“

Лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“

Лаборатория по виртуална и разширена реалност

Лаборатория по киберсигурностСофия Тех Парк организира научен форум на тема "Възможности за сътрудничество между науката и бизнеса в рамките на Научно-технологичен парк", който ще се проведе на 19 февруари 2015 г. в хотел Хилтън, гр. София

„София Тех Парк“ АД е дружество, ангажирано с изпълнението на проект за създаването на първия научно-технологичен парк в България. На неговата територия ще бъде изграден лабораторен комплекс с 11 високотехнологични лаборатории в трите фокусни области на Парка: информационни и комуникационни технологии, природни науки и чиста енергия.

Предстоящото събитие ще представи дейността на лабораториите на територията на парка, като ще постави акцент върху услугите за бизнеса и възможностите за съвместна научно-изследователска дейност, както с научните институции в България, така и с частни компании, които използват R&D за разработването на нови продукти.

Основните функции, модерното оборудване и възможните начини за ползване на лабораториите ще бъдат представени от експерти от БАН, Софийски университет, Технически университет и Медицински университет – научно-изследователските институции, с чиято подкрепа ще бъде изградена научната инфраструктура на територията на Парка. Ще имате възможност чуете презентации им, а също така да се срещнете с тях и да им зададете своите въпроси относно дейността на лабораториите, които представят.

Събитието ще открият:

∙ Елица Панайотова - изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД;

∙ акад. Стефан Воденичаров - председател на Българската академия на науките;

∙ чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев – ректор на Медицински Университет - София;

∙ проф. дтн инж. Георги Михов – ректор на Технически Университет – София;

∙ чл. кор. проф. дин Иван Илчев – ректор на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“;

Събитието се организира от София Тех Парк като част от проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.


Основни теми

Възможности за създаване на партньорства за съвместна научна и развойна дейност;

Услуги за бизнеса предлагани от лабораториите на Научно-технологичния парк;


Програма

Program1 Program2
 

Програмата за събитието можете да изтеглите от ТУК.


Лектори

Valentina Terzieva

Valentina Terzieva

Valentina Terzieva received her PhD in Chemistry from the University of Sofia (Bulgaria) in 1999 and after a post doc scholarship at KU Leuven joined IMEC in January 2000. After 4 years of research in the Interconnect Program and 3 years in the Ge III-V Devices Program, she joined IMEC’s Business Development Department as sales manager.

Hristo Tzachev

Христо Цачев

Христо Цачев е доцент към Факултет по химия и фармация в Софийски Университет. Доц. Цачев е автор на повече от 600 експертни доклада за регистрация на лекарствени продукти и има консултантски договори с множество лекарствени производители в България. От 2002г. доц. Цачев изпълнява ролята на независим научен експерт по осигуряване на качеството и химична, фармацевтична и биологична документация за оторизация на лекарствени продукти.

Boris Kirov

Борис Киров

Д-р Борис Киров е асистент в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ към ТУ-София. Ръководи занятия по Биоинформатика и Теория на разпознаване на образите.

George Angelov

Георги Ангелов

Доц. Георги Ангелов е заместник ръководител на катедра „Микроелектроника“ към ТУ-София. Придобива докторска степен през 2008 г. с дисертация на тема „Моделиране на микро електронни структури с подмикронни размери“.

Stoyan Pisov

Стоян Писов

Д-р Стоян Писов е асистент в катедра „Атомна физика“ към Софийски Университет. През 1997 придобива магистърска степен по „Енергия и ядрена физика“ от катедра „Теоретична физика“ към СУ, а през 2003 придобива докторска степен от катедра „Атомна физика“.

Georgi Todorov

Георги Тодоров

Проф. Георги Тодоров придобива магистърска степен по Машинно инженерство от ТУ-София през 1986 г. Днес той е ръководител на лаборатория "CAD/CAM/CAE в индустрията" в Машинно-технологичния факултет към ТУ.

Georgi Tsenov

Георги Ценов

Георги Ценов е главен асистент в катедра „Теоретична електротехника“ към Факултет „Автоматика“ (ТУ-София). Основната му дейност включва обучение на студенти и извършване на научни изследвания в следните области:

Vladimir Poulkov

Владимир Пулков

Проф. Владимир Пулков е декан на Факултет по телекомуникации към ТУ-София. Той е участвал като ръководител в над 50 успешно приключили изследователски и инженерингови проекти и е автор на над 100 публикувани научни трудове у нас и в чужбина. Проф. Пулков води 6 бакалавърски и 2 магистърски програми в ТУ-София.

Dimo Chotrov

Димо Чотров

Димо Чотров има магистърска степен специалност „Информатика на немски език“ от ТУ-София от 2009 г., а в момента е асистент в катедра „Програмиране и компютърни технологии“.

George Sharkov

Георги Шарков

Д-р Георги Шарков е изпълнителен директор на фондация „Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа“ (ЕСИ ЦИЕ). Основните дейности на фондацията включват управление на проекти за развитие на ИКТ индустрията, изграждане на уеб-базирани ИКТ системи за технологичен трансфер и интернет-базирани мрежи за конкурентно развитие на бизнеса и управление на проекти и много други.

 


Място на провеждане

хотел Хилтън (бул. "България" № 1), гр. София


Регистрация

Събитието е безплатно.

Можете да се регистрирате за участие в събитието от ТУК.

Ако предпочитате, можете да се регистрирате като попълните и изпратите регистрационен формуляр до 17 февруари 2015 г. на e-mail info@eventdesignbg.com или факс: 02/950 26 65 до официалният агент на събитието „Ивент Дизайн“ ООД.

Регистрационния формуляр можете да изтеглите от ТУК.

За допълнителна информация относно регистрацията, моля да се свържете с представител на "Ивент Дизайн" ООД, на телефон (02) 950 26 66 или e-mail info@eventdesignbg.com.

Организацията по предстоящото събитие се извършва от «Ивент Дизайн» ООД - изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.