За Нас
Научен форум "Технологичен трансфер и комерсиализиране на технологии - опитът на България и Република Корея"

banner-eu-funding-bg

heather site


"София тех парк" АД има удоволствието да Ви покани на научен форум на тема "Технологичен трансфер и комерсиализиране на технологии - опитът на България и Република Корея". Събитието ще се проведе ще се проведе на 29-ти октомври 2015 г. в Гранд Хотел София.

Основната цел на предстоящото събитие е да сравни опита на България и Република Корея в сферата на технологичния трансфер и комерсиализирането на научни изследвания и нови технологии. Надяваме се в резултат на събитието да бъдат определени добри практики, които могат да бъдат заимствани от Корея и приложени у нас.

Събитието се организира от "София Тех Парк" АД като част от проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.


Основни теми

  • В подкрепа на иновациите: първият научно-технологичен парк в България;
  • Опитът на Република Корея в комерсиализирането на технологии;
  • Научно-изследователският модел на Инополис и примери за успешна комерсиализация на технологии;
  • Система за технологична оценка и технологично финансиране;
  • Създаване на спин-оф преприятия;
  • Технологичният трансфер в България.


Лектори

Сред лекторите на събитието ще бъдат:
  • д-р Джънсеок Сео, фондация „Инополис“;
  • Проф. Кюнджин Хюн, KIBO (Korea Technology Finance Corporation);
  • Елица Панайотова, изпълнителен директор на "София тех парк" АД;
  • Златина Карова, директор на дирекция „Наука“ в МОН;

Програма

Програма за събитието можете да изтеглите от ТУК.

Място на провеждане

Гранд Хотел София (ул. Гурко №1), гр. София


Регистрация

Събитието е безплатно.

Можете да се регистрирате за участие в събитието от ТУК, като изберете билет за Ден 2.

За допълнителна информация относно регистрацията, моля да се свържете с представител на "Ивент Дизайн" ООД, на телефон (02) 950 26 66 или e-mail info@eventdesignbg.com.

Организацията по предстоящото събитие се извършва от «Ивент Дизайн» ООД - изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0