За Нас
Инвестиционен форум "Политики в подкрепа на иновациите: ролята на научно-технологичните паркове за развитието на предприемачеството и иновациите"

banner-eu-funding-bg
invest-forum-pic

“София тех парк“ АД има удоволствието да Ви покани на двудневен инвестиционен форум, посветен на политиките в подкрепа на иновациите и ролята на научно-технологичните паркове за създаването на икономика, основана на знанието. Събитието ще се проведе на 10-ти и 11-ти декември 2015 г. в иновационния форум на научно-технологичния парк в гр. София.

По време на втория ден от форума, ще се проведе и самата церемония по случай официалното откриване на парка. В нея ще вземат участие Росен Плевнелиев, Президент на Република България, Андрей Киска, Президент на Словашката република, Бойко Борисов, министър-председател на Република България, Божидар Лукарски, министър на икономиката на Република България и европейски комисари.

Събитието се организира от "София Тех Парк" АД в рамките на проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.


Основни теми

  • Политики в подкрепа на предприемачеството и иновациите;
  • Европейски програма и фондове за насърчаване на научните изследвания, предприемачеството и иновациите;
  • Ролята на научно-технологичните паркове за развитието на иновационната екосистема и техния принос към създаването на икономика, основана на знанието;
  • Ролята на научните изследвания и технологичния трансфер за създаването на иновации и тяхното комерсиализиране;
  • Как инкубаторите по света помагат на предприемачи, който стартират компании в технологичната сфера;
  • Българската иновационна екосистема - минало, настояще и бъдеще;
  • Иновации в бизнеса.


Лектори

  • Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката на Република България;
  • Проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието на Република България;
  • Paris Kokorotsikos, Thessaloniki Technology Park (Гърция);
  • Hardy Schmitz, CEO, WISTA-MANAGEMENT GMBH (Германия);
  • Benedikt Herrmann, Institute for Health and Consumer Protection of the Joint Research Centre of the European Commission;
  • Eric Leguay, Член на управителния съвет, Cap Digital (Франция).

В програмата ще видите и имената на другите лектори, които ще вземат участие във форума.


Програма

Програма за събитието можете да изтеглите от ТУК.


Място на провеждане

Събитието ще се проведе в Иновационния форум на научно-технологичния парк в гр. София (бул.Цариградско шосе 111). Входът на парка се намира срещу зала "Арена Армеец".

KARTA_BG


Организацията по предстоящото събитие се извършва от «Ивент Дизайн» ООД - изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0