За Нас
Професионален форум "Иновации в сферата на киберсигурността и биотехнологиите"

banner-eu-funding-bg
prof-forum-pic-bg

"София тех парк" АД има удоволствието да Ви покани на професионален форум тема "Иновации в сферата на киберсигурността и биотехнологиите". Събитието ще се проведе ще се проведе на 10-ти декември 2015 г. Иновационния форум на научно-технологичния парк в гр. София.

Основната цел на предстоящото събитие е да се даде възможност на български стартиращи компании и малки и средни предприятия (МСП) в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), кибер сигурност и агро- и биотехнологии да се срещнат с потенциални партньори от словашките академични среди и индустрия. Форматът на професионалния форум ще позволи на участващите компании и изследователски организации от България и Словакия да представят дейността си, като крайната цел на събитието е да се създадат условия за професионално сътрудничество между двете държави.

Събитието се организира от "София Тех Парк" АД като част от проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.


Основни теми

  • Възможности за партньорство и съвместна дейност с лабораториите в научно-технологичния парк, които са с фокус ИКТ, кибер сигурност и науки за живота;
  • Научно-изследователски капацитет на Словакия в сферата на ИКТ и кибер сигурност и / или агро- и биотехнологии (науки за живота);
  • Възможности за партньорство между български и словашки иновативни стартъпи и МСП в горепосочените сфери;
  • Подкрепа и финансиране за иновативни проекти в сферата на кибер сигурността и / или науките за живота.


Лектори

Сред лекторите на събитието ще бъдат:
  • д-р Грегъри Едуардс, директор инфраструктурни услуги, Комуникационна и информационна агенция към НАТО;
  • полк. Васил Русинов, Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия;
  • Кирил Петков, основател, Proviotic;
  • Prof. Peter Bielik, ректор, Slovak Agricultural University.


Програма

Програма за събитието можете да изтеглите от ТУК.


Място на провеждане

Събитието ще се проведе в Иновационния форум на научно-технологичния парк в гр. София (бул.Цариградско шосе 111). Входът на парка се намира срещу зала "Арена Армеец".

KARTA_BG


Организацията по предстоящото събитие се извършва от «Ивент Дизайн» ООД - изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.