За Нас
Среща с инвеститори "Хоризонтална интеграция на ИКТ сектор и сектор земеделие"

banner-eu-funding-bg

heather site


Презентации

Земеделие и биоикономика в България – акад. Атанас Атанасов, Съвместен Геномен Център София

Slow Food в България или защо да спасяваме уникалните храни и породи от изчезване – Веселина Маринова, Слоу Фуд София

Възможности за стартиращи български агро предприемачи - Вера Петканчин и Радослав Безпризванний, Джуниър Ачийвмънт България

Представяне на проект FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications) - част 1част 2 - Елена Кожухарова, БАСКОМ

FARMBRELLA – Специализиран метеорологичен портал за селското стопанство - Валерия Минчева, „Немечек“ ООД

MyFarm – Софтуер за управление на животновъдството - Симеон Василев, „Сентърмайн“ ЕООД

Система за управление на пасищното птицевъдство - Веселин Василев, „Графуер“ ООД

Управление на събирането и преработката на диворастящи продукти - Ивайло Добрев, „Мома“ ЕООД

Auxionize – Софтуерно решение за оптимизация на процеса на покупко-продажба: автоматизирани преговори, прозрачност, ефективност. Примери и успешни практики от сектор земеделие - Петър Митев, Хаос Груп

Система за наблюдение на пчелни кошери ICTBee - Цветелин Маринов, „Смартлаб България“ ЕООД

Биотехнологични и биофарма иновации в сектор земеделие - потенциал и проблеми - проф. Иван Атанасов, Агробиоинститут

Представяне на лаборатория по високопроизводителни изчисления в Научно-технологичния парк - проф. Ана Пройкова, Софийски Университет

Развитие на биоземеделието в България за последния програмен период. Новости в този бранш. - Албена Симеонова, Българска асоциация биопродукти

Директна връзка между производител и потребител. Представяне на интернет платформата Farmhopping - Яна Кирова, Farmhopping

ГИС в услуга на селското стопанство - Кирил Вачов, Датекс

Пантеон – Софтуер за модерно управление на селскостопанските предприятия - Маруся Маргаритова, Контракс

Система за управление на земеделски имоти - Петър Чернаев, Сиела Норма


„София тех парк“ АД организира среща с инвеститори на тема „Хоризонтална интеграция на ИКТ сектор и сектор земеделие, която ще се проведе на 18-ти и 19-ти юни 2015 г. в хотел Маринела, гр. София

Основната цел на предстоящото събитие е да се представи потенциала за създаване на връзка между секторите ИКТ и земеделие в България, както и да се покажат възможностите за подкрепа на иновациите в земеделието чрез различни софтуерни решения.

Събитието ще открият:

∙ Елица Панайотова - изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД;

∙ акад. Атанас Атанасов – Съвместен Геномен Център - София;

∙ г-жа Мая Маринова – изпълнителен директор и член на УС на БАСКОМ.

Събитието се организира от София Тех Парк АД като част от проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.


Основни теми

Земеделие и биоикономика в България;

Възможности за стартиращи български агро предприемачи;

Как чрез софтуерни решения можем да насърчим иновациите в земеделието?;

Оптимизиране на процесите в отрасъла чрез подходящи софтуерни приложения;

Области за иновации и имплементиране на иновационни технологии в биопроизводството.


Място на провеждане

хотел Маринела (бул. "Джеймс Баучер" № 100), гр. София


Регистрация

Събитието е безплатно.

Можете да се регистрирате за участие в събитието от ТУК.

Ако предпочитате, можете попълните и изпратите регистрационен формуляр до 16 юни 2015 г. на e-mail info@eventdesignbg.com или факс: 02/950 26 65 до официалният агент на събитието „Ивент Дизайн“ ООД.

Регистрационния формуляр можете да изтеглите от ТУК.

За допълнителна информация относно регистрацията, моля да се свържете с представител на "Ивент Дизайн" ООД, на телефон (02) 950 26 66 или e-mail info@eventdesignbg.com.

Организацията по предстоящото събитие се извършва от «Ивент Дизайн» ООД - изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.