За Нас
Паркът

Technology and Innovation Network (T+IN) е първият научно-технологичен парк в България, създаден с цел да се превърне в платформа за обмен на знания и идеи между научните среди, бизнеса, държавата и обществото.

.

TIN-cover-BG TIN-cover-EN

Мисия

Да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании в България и на Балканите. Да доизгради системата за подпомагане на иновациите и новите технологии чрез подкрепата на предприятия, които да подсилят икономиката на знанието у нас. Да обедини в едно усилията на бизнеса и науката, като се фокусира основно върху развитието и осъществяването на проекти в трите фокусни области на научно-технологичния парк - ИКТ, Науки за живота и Чиста енергия.

Цели

Засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване обмена на знания между академичните среди и бизнес общността. Да действа като платформа за развитието на стартиращите компании и иновативните идеи и катализира процеса на комерсиализация на научните изследвания.

Механизми

Чрез партньорства с частни и публични клиенти.

„София Тех Парк“ АД вече е в сътрудничество с водещи университети, бизнес клъстъри, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, неправителствени организации и други.

„София Тех Парк“ АД ще отговаря за цялостната организация по неговото изготвяне, съпътстваща маркетингова дейност, финансиране, отдаване под наем, строителство и други дейности.

heather site osnoven izgled 3 small

obsht izgled 2 small osnoven izgled 4_small