За Нас
Експериментариум

IMG_9646

Сградата на Експериментариума е част от инфраструктурата на научно-технологичния парк и е предназначена за създаване на музеен център на иновациите и високите технологии. Към момента тя е напълно завършена и с изградена инфраструктура. Експериментариумът осигурява над 2 000 кв. м. експозиционни площи в три зали, предвидени за високотехнологични и иновативни изложби. В него ще бъдат обособени и обслужващи звена като информационно бюро за иновативни технологии, книжарница, детски работилници, лаборатории и др.

От юни 2018 г. в сградата отвори врати първия по рода си в страната интерактивен детски център "ТехноМеджикЛенд" (https://technomagicland.com). Постоянната експозиция се намира на втория етаж от сградата (на около 1000 кв. м) и се управлява от създадено за целта гражданско обединение между "София Тех Парк" АД и водещата българска софтуерна фирма „ТехноЛогика“. Според Устава на сдружението целта е да бъде създаден и развиван интерактивен детски център. Ангажиментите са 30% от експозицията да бъде подновявана всяка година. При реализиране на печалба, тя няма да бъде разпределяна като дивидент, а ще бъде задължително реинвестирана в обновяване и развитие на експозицията.

"ТехноМеджикЛенд" предлага интересни, забавни и полезни занимания на деца от 7 до 14 години, както и на ученици от гимназиален курс с техническа насоченост и интереси. Експозицията се състои от любопитни опити, интерактивни установки и експерименти в областите химия, физика, математика, компютърни науки, роботика, оптика и други. В него по забавен и интересен начин децата могат да се докоснат до света на науката и технологиите, като разглеждат и взаимодействат с интерактивни експонати или като се включват в различни работилници, лекции и демонстрации. По този начин те се запознават с различните научни и технологични открития, като целта е да бъде насърчено творческото мислене, да бъде формиран интерес към науката и нейните постижения, към разпространението на знания и др. Организират се групови посещения, както и курсове по роботика, инженерство и други

TML1

Гражданското обединение е отворено за присъединяване на други физически или юридически лица, които биха искали да подпомогнат или да допринесат за развитие на експозицията. Амбициите на „София Тех Парк“ АД са интерактивният детски център да стане част от европейската мрежа на научните центрове.

TML3

Музей/Експериментариумът разполога с още две експозиционни зали от съответно 193.5 кв. м и 882.2 кв. м,  оборудвани с необходимото осветление, които са подходящи за различни по мащаб мероприятия.

Експериментариумът е мястото, където на изложения всеки ще може да види нагледно резултатите от научните изследвания и технологичния трансфер в научно-технологичния парк. Там ще могат да бъдат представени и нови технологии, продукти и услуги, създадени от компаниите в Инкубатора на "София Тех Парк". Експериментариумът ще бъде домакин на изложби с различна насоченост, посветени на иновативни услуги или продукти, на иновации в изкуството, на техническо оборудване, машини и др.

Според изискванията на проекта „Научно-технологичен парк“, финансиран от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ на Европейската комисия, поне 80% от годишния пространствен капацитет на Експериментариума ще бъде използван за изложби, събития и образователни дейности за насърчаване, улесняване и повишаване на обществената осведоменост за резултатите от научните изследвания и за иновациите.

Новопостроеният мост над бул. „Цариградско шосе“ осигурява пешеходния достъп до музейния център, парковата територия и до останалите сгради от научно-технологичния парк. На пешеходното съоръжение има обособено и оборудвано изложбено пространство.

IMG_4448

Местоположение

Сградата на Експериментариума е разположена в озеленена паркова среда между бул. „Цариградско шосе“ и вътрешността на научно-технологичния парк. Новопостроеният пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“ ще осигури връзка на желаещите да посетят детския център откъм жк. „Младост“, както и откъм спирките на градския транспорт, които се намират в непосредствена близост до пешеходното съоръжение.  „София Тех Парк“ разполага и с паркинг за 500 автомобила.

Паркът:

Зелената зона на "София Тех Парк" е отворена и напълно достъпна за всички столичани и гостите на града. Откритите пространства са богато озеленени и оборудвани с първите в София иновативни соларни пейки с възможност за зареждане на всички видове електронни устройства, модерно парково обзавеждане, водно огледало, "сух" фонтан, детска площадка, стрийт фитнес, алеи за джогинк, малки паркови площади, открит амфитеатър. Паркът е подходящ за организиране на различни по мащаб събития на открито.

IMG_4454

Контакти:

София, бул. „Цариградско шосе“ 111 Б

Email: events@sofiatech.bg

Телефони за връзка:

+359889 900 625;

+359889 900 607