За Нас
Експериментариум

IMG_9646

Сградата на Експериментариума е част от инфраструктурата на научно-технологичния парк и е предназначена за създаване на музеен център на иновациите и високите технологии. Към момента тя е напълно завършена и с изградена инфраструктура. Експериментариумът осигурява над 2 000 кв. м. експозиционни площи в три зали, предвидени за високотехнологични и иновативни изложби. В него ще бъдат обособени и обслужващи звена като информационно бюро за иновативни технологии, книжарница, детски работилници, лаборатории и др.

Тематиката на бъдещите експозиции ще е насочена към посетители от всички възрасти. Специално внимание ще бъде обърнато на децата, като за тях се планира да има отделна изложба, чрез която по забавен и интересен начин те ще могат да се докоснат до света на науката и технологиите. Децата ще могат да разглеждат и да взаимодействат с интерактивни експонати или да се включат в някоя работилница, лекция и демонстрация, ще могат да се запознаят с различните научни и технологични открития. Целта е по този начин у тях да бъде насърчено творческото мислене, да бъде формиран интерес към науката и нейните постижения, към разпространението на знания.

Залите на музейния център ще са отворени за обществено ползване, където всички посетителите ще могат да взаимодействат с науката и технологиите и да се запознаят с различни иновативни продукти. Експериментариумът е мястото, където всеки ще може да види нагледно резултатите от научните изследвания и технологичния трансфер в научно-технологичния парк. Там ще могат да бъдат представени и нови технологии, продукти и услуги, създадени от компаниите в Инкубатора на "София Тех Парк". Експериментариумът ще бъде домакин на изложби с различна насоченост, посветени на иновативни услуги или продукти, на иновации в изкуството, на техническо оборудване, машини и др.

Според изискванията на проекта „Научно-технологичен парк“, финансиран от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ на Европейската комисия, поне 80% от годишния пространствен капацитет на Експериментариума ще бъде използван за изложби, събития и образователни дейности за насърчаване, улесняване и повишаване на обществената осведоменост за резултатите от научните изследвания и за иновациите.

Новопостроеният мост над бул. „Цариградско шосе“ осигурява пешеходния достъп до музейния център, парковата територия и до останалите сгради от научно-технологичния парк. На пешеходното съоръжение има обособено и оборудвано изложбено пространство.

Експозиционните зали на музейния център са подходящи и за провеждане на всякакви други събития. Те са оборудвани с необходимото осветление и предлагат пространства за различни по големина мероприятия. Трите зали са с площ съответно 193.5 кв. м., 882.2 кв. м. и 1040.39 кв. м.

IMG_4448

Етап на развитие

В момента е в ход проучване за изготвяне на предварителна концепция за управление и функциониране на музейната инфраструктура на Експериментариума, както и относно съдържанието на бъдещите изложби. Ръководството на „София Тех Парк“ АД води преговори с компании и организации, които биха допринесли за създаването на постоянни или временни образователни, висококачествени, интересни и занимателни експозиции.

Амбициите на „София Тех Парк“ АД са музейният център да е първият по рода си в страната и да стане част от европейската мрежа на научните центрове.

 Местоположение

Сградата на Експериментариума е разположена в озеленена паркова среда между бул. „Цариградско шосе“ и вътрешността на научно-технологичния парк. Новопостроеният пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“ ще осигури връзка на желаещите да посетят детския център откъм жк. „Младост“, както и откъм спирките на градския транспорт, които се намират в непосредствена близост до пешеходното съоръжение.  „София Тех Парк“ разполага и с паркинг за 500 автомобила.

Паркът: Зелената зона на "София Тех Парк" е отворена и напълно достъпна за всички столичани и гостите на града. Откритите пространства са богато озеленени и оборудвани с първите в София иновативни соларни пейки с възможност за зареждане на всички видове електронни устройства, модерно парково обзавеждане, водно огледало, "сух" фонтан, детска площадка, стрийт фитнес, алеи за джогинк, малки паркови площади, открит амфитеатър. Паркът е подходящ за организиране на различни по мащаб събития на открито.

IMG_4454

Контакти:

София, бул. „Цариградско шосе“ 111 Б

Email: events@sofiatech.bg

Телефони за връзка:

+359889 900 609;

+359889 900 625;

+359889 900 607