За Нас
Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти

Мисията на Лабораторията е да създава иновативни практики и изгражда уникални и достъпни възможности за изследване и развитие в областта на 3D креативността чрез системи за бързо физическо материализиране на нови идеии продукти за съкръщаванена пътя им до пазара.

.

Основна цел на Лабораторията по бързо прототипиране и 3D креативност е развитие на изследователски и приложен капацитет за приложение на високотехнологични иновативни технологии за материализиране на виртуални (компютърни) 3D модели със сложни форми за много кратко време (Rapid Prototyping);

 
Конкретни цели на лабораторията са:
  • Да развие иновативния потенциал и технологичното равнище нa изследователите и бизнеса;
  • Да повиши икономическата ефективност на иновационните процеси и креативност;
  • Да увеличи частните инвестиции в тези процеси.
 Основни дейности на лабораторията:
  • Приложение на високите технологии в областта Reverse Engineering чрез използване на уникална за България 3D високопрецизна контактна и безконтактна измервателна система и специализиран софтуер;
  • Изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти посредством технологията 3D Printing (Low Volume Production) от полимерни материали;
  • Изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти и изграждане на предсерийни или индустриални формообразуващи инструменти от метал посредством технологията Laser Additive & High; Повече за технологията тук
  • Бързо изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти и модели от керамика, пластмаса и др. материали.
 
 Picture3 Picture4
 
Ръководител: проф. Георги Тодоров (ТУ– София)

Научни области: Виртуално инженерство, оптимизация на системи, CAD/CAM/CAE, бързо прототипиране, мехатронни изделия, МЕМС, средства за гъвкава автоматизация, тримерното проектиране.

През 1987 г. завършва Технически университет - София, като специализира допълнително във Великобритания и Япония.

От 2011 г. е професор в Технически Университет – София и декан на Машинно-технологичен факултет към Университета. Гост лектров в Харбински Университет по Наука и Технологии (Harbin University of Science and Technology), Харбиб, Китай. 

Автор е на над 140 статии в областта на посочените по-горе научни интереси и има повече от 110 изпълнени проекта, финансирани с помощта на национални и международни програми.