За Нас
Лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“

Лабораторията има за цел, в сътрудничество с изследователски организации и индустриални клъстери, да се превърне във водещ център, който улеснява достъпа до специализиран софтуер и CAD системи и допринася за развитието и поддържането на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект.

 Основни дейности на лабораторията:

  • Разработване на подходящ симулатор на мозъчната дейност на човека, както и съответните информационни и компютърни технологии, които подпомагат и осигуряват дейността му.
  • Научни изследвания и разработки в следните области: интелигентни системи за медицински приложения, алгоритми за управление на роботи и дронове, интелигентни системи за ранно известяване на природни бедствия и интелигентни системи за разпознаване и сертифициране на материали и продукти.
  • Използване на CAD системи в областта на микроелектрониката, телекомуникациите и интелигентен транспорт за проектиране и моделиране на нови прибори, системи и технологии, проектиране и моделиране на морски съдове.
  • Компютърно проектиране на сложни системи в индустрията, бизнеса и др.
 
 Picture7 Picture8
 
Ръководител: проф. Валери Младенов (ТУ– София)

Научни области: Невронни мрежи, изкуствен интелект, вериги и системи, нелинейни системи, обработка на сигнали и изображения;

През 1993 г. защитава докторска дисертация на тема „Върху някои проблеми на глобалния анализ на нелинейни вериги“ в Техническия университет – София. Специализира в Технологичния университет в Айнтховен, Холандия, Техническия университет в Илменау, Германия и др.

От 2011 г. е професор и преподава Теоретична електротехника, като до 2015 г. заема и длъжност зам.-ректор на Техническия университет – София.

Автор е на над 300 статии и публикации в областта на описаните по-горе научни области и има над 30 изпълнени проеки по НИС при ТУ-София, МОН,  ФНИ, НАТО, TEMPUS, DAAD, DFG, Royal Society и др.