За Нас
Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и “In Silico” дизайн
Лабораторията за разработване и охарактеризиране на фармацевтичните форми и "In Silico" е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс "БиоФарма". 
 
Основни дейности на лабораторията:
  • Пълно охарактеризиране на суровини, междинни и крайни продукти, както и на дългосрочната и ускорена стабилност;
  • Разработване на фармацевтични и нутрацевтични форми;
  • Външен контрол на качеството за фармацевтични компании;
  • Пълно физикохимично охарактеризиране на новите химични субстанции (задължително за всяко лекарствено средство);
  • Лиганд-базиран лекарствен дизайн. Количествени зависимости между химична структура и биологична активност (QSAR) и 3D QSAR;
  • Прогнозиране на физикохимичните свойства;
  • Количествени зависимости между химична структура и свойства (QSPR);
  • Прогнозиране на фармакокинетично поведение. Количествени зависимости между химична структура и фармакокинетично поведение (QSPhR).
 
 
 Picture7 Picture8
 
Ръководител: доц. Христо Цачев (СУ – Св. Климент Охридски)

Научни области: Фармаци и технология на лекарствени форми.

Доцент във факултета по химия и фармация към СУ “Св. Климент Охридски”. Основател и ръководител на лабораторията по технология на лекарствени форми в същия факултет.

Научен сътрудник във Факултета по фармацевтични науки в университета в Гент, Белгия.

Автор/съавтор на три патента с индустриализация в САЩ и на повече от 20 статии с импакт фактор, както и на на три монографии.

Има изпълнени повече от 600 договора с местни и международни фармацевтични компании, като независим експерт.