За Нас
Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и “In Silico” дизайн
Лабораторията за разработване и охарактеризиране на фармацевтичните форми и "In Silico" е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс "БиоФарма". 
 
Основни дейности на лабораторията:
  • Пълно охарактеризиране на суровини, междинни и крайни продукти, както и на дългосрочната и ускорена стабилност;
  • Разработване на фармацевтични и нутрацевтични форми;
  • Външен контрол на качеството за фармацевтични компании;
  • Пълно физикохимично охарактеризиране на новите химични субстанции (задължително за всяко лекарствено средство);
  • Лиганд-базиран лекарствен дизайн. Количествени зависимости между химична структура и биологична активност (QSAR) и 3D QSAR;
  • Прогнозиране на физикохимичните свойства;
  • Количествени зависимости между химична структура и свойства (QSPR);
  • Прогнозиране на фармакокинетично поведение. Количествени зависимости между химична структура и фармакокинетично поведение (QSPhR).
 
 
 Picture7
 
Ръководител: проф. Ирини Дойчинова (Медицински университет София)
Научни области: Лекарствен дизайн, биоинформатика, изчислителна химия и биология.
Преподавател по физикохимия и фармакокинетика във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет-София.
Съавтор в над 120 научни публикации с над 3000 цитата и 4 учебника за студенти по фармация.
Носител на наградите „Златна Панацея“ на Медицински университет-София, и награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на медицинските науки на Министерство на образованието и науката.