За Нас
Лаборатория за високопроизводителни изчисления
Численото моделиране е инструмент, толкова важен, колкото са експерименталните и технологични изследвания за разрешаването на научните проблеми на двадесет и първи век. Мисията на лабораторията е да подпомага изчислителната наука, в която интердисциплинарни екипи от учени изучават фундаментални проблеми в областта на природните науки и инженерните дисциплини, които изискват големи изчислителни ресурси и имат широко научно и икономическо въздействие.
 
Лабораторията предоставя надеждни и устойчиви изчислителни ресурси и услуги, за да се улесни използването на високопроизводителни изчисления и да се отговори на малките и средни изчислителни нужди на научноизследователската общност в академичните институти и високотехнологични МСП, които са разположени в цвлата страна и региона. 
 
Основни дейности на лабораторията:
  • Моделиране на климата и извършване краткосрочни синоптични прогнози, въглеродни материали, астрофизика, изчислителна биология и наномедицина;
  • Прилагане високомащабируеми методи за моделиране и симулация, които могат да използват масивен паралелизъм и съхранение на данни.

За ефективното използване на високопроизводителните изчислителни ресурси екипът на лабораторията предлага обучение и консултации на потребителите, за да разберат какъв хардуер, софтуер и методики са на разположение и кои са подходящи за техните нужди.

Линк към електронната страница на лабораторията.

 
 Picture5 Picture6
 
Ръководител: проф. Ана Пройкова (СУ „Св Климент Охридски“)
 
Научни области: теоретична и изчислителна физика; оптимизационни алгоритми; високопроизвофителни изчисления; ядрена физика.

Проф. Пройкова е автор на множество научни публикации (над 90), както и ръководител на редица научни изследвания в областта на нанотехнологиите. Кариерата й минава през Католически университет на Льовен в Белгия, Чикагски университет, САЩ, Вашингтонски Университет в Сиатъл, САЩ  и Университет в Нагоя, Япония. Понастоящем преподавател в Софийски университет -  Физически факултет, тя е и носител на множество световни научни награди.

Успешно изпълнила повече от 9 проекта, финансирани по европейски рамкови програми. Проф Пройкова е член на престижни европейски организации в областта на нанотехнологиите, на редакционните съвети на Internet Journal of Molecular ScienceCentral European Journal of Physics (раздел Atomic and Molecular Physics) и Рецензент на Европейски проекти за научни изследвания (FP6 & FP7),  на Белгийския научен фонд и на испанския фонд CONSOLIDER.