За Нас
Микро Нано Лаб (МИНОЛаб)
Мисия и цели на МИНОЛаб е да създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания, изпитване, анализиране, проектиране и прототипиране в областта на микро- и наноелектрониката, биоелектронните приложения и нанотехнологиите.
 
Основната цел на лабораторията е да решава проблеми и задачи, произлизащи от приложенията в областта на електрониката, микроелектрониката и наноелектрониката, развитие на високотехнологични и достъпни методи и средства за проектиране, моделиране и тестване.Основни дейности на лабораторията:
  • Ранно откриване и коригиране на грешки и анализ на отказите в микро- и наноелементи, проекти, модули и системи, прототипи на ниво чип.
  • Проектиране на ниво схеми и елементи, изготвяне на прототипи.
  • Измервания на интегрални схеми и системи, платки и устройства.
  • Разработване и тестване на устройства на схемно и системно ниво, включително вградени системи (embedded systems).
  • Провеждане на обучения на експерти в областта на микро- и наноелектрониката за служители на фирми, студенти и др.
 
 Picture2 Picture1
 
Ръководител: доц. Георги Ангелов (ТУ– София)

Научни области: характеризиране и моделиране на устройства, проектиране на интегрални схеми и печатни платки, нови материали, биоелелектроника.

През 2008 г. защитава докторска дисертация в ТУ – София в областта на моделиране на субмикронни полупроводникови устройства

От 2013 г. е доцент в катедра „Микроелектроника“ на ТУ – София

В последните години е изнасял лекции в University of Genoa (Italy), University of Aveiro (Portugal), Southampton Solent University (UK) и др.

Автор е на над 80 статии и има над 20 изпълнени проеки в областта на микро и нано електрониката; интегрална схемотехника и др.