За Нас
Форум "Джон Атанасов"

IMG_9659

Обща информация

Иновационният форум „Джон Атанасов“ е място за срещи и домакинства на различни събития, които да спомагат диалога между научната и бизнес общността. Неговата функция е да улеснява формирането на екосистемата в областта на трансфера на високотехнологични знания и иновации и да предлага подходяща среда за обмен на идеи. Инфраструктурата е изградена в рамките на проект „Научно-технологичен парк“ и функционира от декември 2015 г.

Иновационният форум разполага с основна конферентна зала с капацитет до 1000 места. Пространството може да бъде преградено с помощта на звукоизолиращи прегради, при което се обособяват две отделни зали с капацитет 250 места и една за 450 места, които могат да бъдат използвани едновременно за различни мероприятия. На партерния етаж форумът разполага с още една зала за събития с капацитет до 500 места. Пред иновационния форум е изграден амфитеатър, подходящ за организиране на мероприятия на открито.

В конферентните зали на „София Тех Парк“ могат да бъдат провеждани събития, които са тематично свързани с основните фокус области на научно-технологичния парк - наука, информационни и комуникационни технологии, иновации, образование, зелена енергия. Мероприятията могат да бъдат и от стопански характер.

Като част от инфраструктурата на „София Тех  Парк“ управлението и експлоатацията на форума са подчинени на изискванията на Пренотификацията на проекта „Създаване на научно-технологичен парк“ и стриктно спазва  условието за извършване на 80% нестопанска дейност към 20% стопанска дейност. „Джон Атанасов“ е прехвърлен за управление безвъзмездно на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, което управлява научно-изследователската инфраструктура в рамките на „София Тех Парк“.

Научно-технологичния парк разполага с четири конферентни зали и в сградата на Лабораторния комплекс, като те са с капацитет между 50 места и 120 места.

Екипът на „София Тех Парк“ има богат опит в консултацията, подготовката и организирането на събития от всякакъв тип събития и се отличава с професионализъм и креативност. Партнира си с доказани професионалисти в областта на техническото обезпечаване, оборудване под наем, кетъринг и всеки друг необходим елемент за създаването на успешно събитие.

От откриването на иновационния форум пред декември 2015 г. досега са проведени над 25 събития, в които са участвали над 15 000 души.

Иновационният форум „Джон Атанасов“ предлага:

-       Основна конферентна зала (включва зали 1+2+3) – капацитет до 1000 места (подреждане тип театър)

-       Две конферентни зали (зала 1 и 3) – капацитет до 250 места (подреждане тип театър)

-       Конферентна зала (зала 2) – капацитет до 450 места (подреждане тип театър)

-       Конферентна зала (зала 4 на кота - 3.30) – капацитет до 500 места

-       Открит амфитеатър – капацитет до 150 места

Конферентни зали в Лабораторен комплекс:

-       Конферентна зала 1 – капацитет до 120 места (подреждане тип театър)

-       Конферентна зала 2 – капацитет до 50 места (подреждане тип театър)

-       Конферентна зала 3 – капацитет до 40 места (подреждане тип театър)

-       Конферентна зала 4 – капацитет до 40 места (подреждане тип театър)

Всички наемни цени са определени по методология одобрена от Общото събрание на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, което е отговорно за управлението на иновационния форум „Джон Атанасов“ и Лабораторния комплекс. Стойностите са конкурентни и отговарят на пазарните за определените видове услуги и дейности.

Организаторите на нестопански събития заплащат само преките разходи, които се генерират при повеждането на мероприятия, определени също с методология, одобрена от Общото събрание на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност.

Контакти:

София, бул. „Цариградско шосе“ 111 Б

Email: events@sofiatech.bg

Телефони за връзка:

+359889 900 625;

+359889 900 607

IMG_9668

IMG_9683

Календар на събития.