Procurement
July 7, 2017

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София Дата на обявяване: 07.07.2017 г. „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител с предмет […]