Новини
Начало » Германският институт „Фраунхофер“ с интерес да открие свой център в България » 2017 » Юли » Германският институт „Фраунхофер“ с интерес да открие свой център в България
Германският институт „Фраунхофер“ с интерес да открие свой център в България

Най-голямата общност в Европа за наука и бизнес – германската организация „Фраунхофер“, проучва възможностите за откриване на свой офис в България и за създаване на партньорства с български компании, бизнес и научни организации, и институции. Това стана ясно по време на двудневен форум, посветен на възможностите за сътрудничество между българската и германската академична общност, както и на потенциала за развитие на стартъп компании и реализирането на техни услуги и стоки на германския пазар. Събитието беше организирано от София Тех Парк, „Фраунхофер“, Министерството на икономиката и СТИВ Берлин.

IMG_5496 - Copy

„София Тех Парк е проект, който е важен и приоритетен за България, защото не може да има сериозен ръст на икономиката, ако не се инвестира в иновации“, заяви зам.-министърът на икономиката Александър Манолев. Той откри форума, в който участваха български учени и представители на бизнеса, както и Филип Фрибел – зам.-началник на отдел „Развитие на бизнеса и научни изследвания“, Стилиян Стоянов – ръководител на проекта за България и д-р Стефен Прайслер –ръководител на отдел „Знание и технологичен трансфер“ към „Фраунхофер“.

IMG_5497 - Copy

Зам.-министърът изтъкна, че активното сътрудничество между България и Германия има голям потенциал в областта на научните изследвания и иновациите. „Надяваме се германската научна общност да е оценила положително България като надежден и стабилен партньор в тези сфери“, заяви Манолев и подчерта, че страната ни бележи стабилен икономически ръст и се е изкачила с две позиции до 36-ото място от общо 127 държави, включени в Световния индекс на иновациите. Той припомни, че през 2015 г. е приета национална Иновационна стратегия за интелигентна специализация, на която се основава изпълнението на Оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“, чиито общ бюджет е 1,39 млрд. евро, както и „Образование и наука за интелигентен растеж“.

IMG_5513 - Copy

„Колелото на пълната мощност на София Тех Парк почва да се завърта. Най-много 3 години са нужни на лабораториите в парка, за да започнат не само да се самоиздържат, но да включват нови идеи и да имат положителни резултати“, заяви пред форума председателят на Сдружението за научно изследователска и развойна дейност към парка проф. Марин Христов. Той припомни, че са приети и вече се прилагат всички нормативни разпоредби за функционирането на парка. Едно от основните звена – Лабораторният комплекс, включва 11 лаборатории, които вече имат свои екипи, модерно оборудване и инфраструктура. Разработени са 10 международни проекта, които кандидатстват за финансиране от различни програми и чакат да бъдат одобрени. Лабораториите са сключили и 6 договора за сътрудничество, както и за конкретни научни разработки, които се изпълняват в момента.

„Създадени са уникални лаборатории тук, но те не може да заработят още на следващия ден и да реализират печалба, да отчетат веднага научни постижения“, заяви проф. Христов. И обясни, че световният опит показва, че този процес трае години и се нуждае от финансиране, което ще дойде, когато бизнесът види резултати. Проф. Христов посочи, че в хода на развитие на научно-технологичния парк на София е ценен всеки споделен опит и приветства партньорите от „Фраунхофер“.

„Фраунхофер“ се състои от 69 института в цяла Германия, които са фокусирали своята дейност в различни области на приложната наука. В организацията работят над 24 500 учени и инженери. Фраунхофер партнира с бизнес мрежа, която включва повече от 60 000 компании, опериращи на пазара в Германия. Организацията има свои центрове и в други страни в Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия.

IMG_5457 - Copy

В първия ден от форума представителите на „Фраунхофер“ представиха пред български стартъп компании възможностите за партньорство и комерсиализиране на стоки и услуги на германския пазар. Сферата на работа на института е в областта на високите технологии, ИКТ, биотехнологиите и други. Пред участниците във форума бяха представени услугите, които предлага германския институт - анализ на потенциала на предлаганата технология, на потенциалните бизнес партньори и клиенти, съдействие за осъществяване на връзка с компании в Германия и други. Услугите могат да бъдат предоставени в пакет или по отделно. От института обясниха, че имат възможност да предоставят помощ и при търсене на финансови инструменти в Германия от различни източници, в това число и еврофондове, за финансиране на български стартъпи, които искат да излязат на германския пазар, за разработване на техните идеи и бизнес стратегии. Във втория ден от форума д-р Стефен Прайслер представи пред участниците принципите на работа на института „Фраунхофер“, структурата на организацията и възможностите, които предоставя за финансиране на научни и бизнес проекти.

IMG_5483