Новини
Начало » Експерти демонстрираха възможностите на лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ на София Тех Парк » 2017 » Януари » Експерти демонстрираха възможностите на лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ на София Тех Парк
Експерти демонстрираха възможностите на лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ на София Тех Парк

Експерти демонстрираха възможностите на двете установки на лабораторията „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ на София Тех Парк пред представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и фирми в областта на телекомуникациите и сигнализацията в железопътния транспорт. Пред присъстващите бяха направени тестове на евробализа, като за целта бяха използвани данни от участък Пловдив-Свиленград от железопътната мрежа на България.

IMG_6703

Лабораторията „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ беше открита официално през юни 2016 г. Тя е второто в Европа сертифицирано звено за сертифициране, контролиране, валидиране, измерване и изследване в областта на железопътния транспорт. Лабораторията разполага с най-съвременно оборудване за извършване на изпитвания на елементи от подсистема „Контрол, управление и сигнализация“, заложена в директива на Европейската комисия, като част от европейската железопътна система, както и за проверка на съответствието на продукти, пътно и бордово оборудване,  използвани в European Railway Traffic Management System/ European Train Control System. Дейностите в лабораторията ще допринесат за бъдещото внедряване на ERTMS в България.

Лабораторията осъществява интегрирани тестове „пътно оборудване/влак“ и провежда допълнителни проучвания за управителя на инфраструктурата, железопътните оператори и производители. Тези тестове са задължителни за новите ERTMS системи и компоненти в железопътните возила и инфраструктурата и са от съществено значение, когато съществуващите системи се модернизират или обновяват.

Лабораторията „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ обхваща следните области на изпитване:

Изпитване на железопътни компоненти – високоотговорен бордови компютър EVC (European Vital Computer), съгласно изискванията на Subset-26, Subset-076 и Subset-094, Евробализи и BTM (Balise Transmission Module), съгласно Subset-036 и Subset-085

Валидиране на съвместимостта на влак с железопътно трасе- предоставя се възможност за ранно откриване на проблеми при валидиране на съвместимостта влак/железопътно трасе на базата на проектни данни, експлоатационни и технически правила и др.

Решения при поддържане- предоставят се софтуерни и хардуерни инструменти за анализ на качеството на сигнала от бализите; услуги и тестови възможности за надграждане на пътната инфраструктура към стандарти с по-нови версии (базови линии)

Интернет на нещата (Internet of Things)- извършва се научно-изследователска и развойна дейност в областта на телекомуникационните мрежи от ново поколение и техните приложения в специфични области.

IMG_6705

Високото ниво на автоматизация на лабораторията, заедно с опита на специалистите от Техническия университет -София, осигурява комплексно обслужване по време на тестване на ERTMS/ ETCS, както и предлага надеждни и проверени тестови решения за железопътната индустрия, съкращаване на времето и цената при въвеждане в експлоатация, решения за поддържане на системите, валидиране на връзката пътно оборудване/влак и подкрепа на управителя на железопътната инфраструктура при внедряване на ERTMS.