Новини
Начало » Информация от „София Тех Парк“ АД във връзка с договор за безвъзмездно учредяване на срочно право на ползване на сграда между дружеството и Сдружение „Волейболен клуб ЦСКА“ » 2016 » Декември » Информация от „София Тех Парк“ АД във връзка с договор за безвъзмездно учредяване на срочно право на ползване на сграда между дружеството и Сдружение „Волейболен клуб ЦСКА“
Информация от „София Тех Парк“ АД във връзка с договор за безвъзмездно учредяване на срочно право на ползване на сграда между дружеството и Сдружение „Волейболен клуб ЦСКА“

Във връзка с информации в медиите по повод договор за безвъзмездно учредяване на срочно право на ползване на сграда между „София Тех Парк“ АД и Сдружение „Волейболен клуб ЦСКА“ ръководството на „София Тех Парк“ АД предоставя следното становище:

Договорът е сключен на 28.12.2015 г. за срок от една година и с решение на ръководството на компанията няма да бъде подновяван. На спортния клуб е изпратено предизвестие за освобождаване на помещенията до 2 януари 2017 г.

Причина за решението на настоящото ръководство на „София Тех Парк“ АД да не бъде сключван нов договор е конструктивно обследване на сградата, което установява през октомври 2013 г. редица проблеми, свързани със състоянието й - проблеми, които са потенциално опасни и застрашаващи живота на трениращите в нея деца. Констатацията на експертите е, че дървената покривна конструкция се нуждае от ремонт поради течове, които на места са довели до частично разрушаване на покрива. Установено е също, че в процеса на експлоатация в сутерена и етажа е обрушено бетоновото покритие на някои опорни греди, колони и плочи. В тези точки армировката е корозирала. В особено тежко състояние е бетоновото покритие на една от крайните колони на залата и сутерена. Проблеми са констатирани и със старата електрическа инсталация, за която не е установено дали е под напрежение. От стените в помещенията има токови излази с неизолирани проводници, а мокрите и складовите помещения са с осветителни тела с липсващи предпазни стъкла и решетки. Липсва и дежурно и евакуационно осветление, сочат още заключенията на доклада.

Ръководството на „София Тех Парк“ АД е на категорично мнение, че сградата е потенциално опасна и с цел предотвратяване на евентуални бъдещи инциденти или злополуки е взето решение договорът с „Волейболен клуб ЦСКА“ да не бъде подновяван, още повече, че в помещенията се провеждат занятия с деца! Становището на мениджмънта на дружеството е единодушно, че в никакъв случаи животът и здравето на всички посещаващи сградата не трябва да бъдат подлагани на риск и постройката не трябва да бъде използвана за каквито и да било цели на този етап.

Съгласно договора за учредяване на безвъзмездно право на ползване, сключен по изричното настояване на „Волейболен клуб ЦСКА“, ползвателят поема задължението да заплаща всички консумативи и други разноски, свързани с ползването на имота, който имот е бил предаден на клуба след като ръководството му е било надлежно уведомено за констатираните в документите от обследването проблеми и опасности в сградата. Мерки от страна на ползвателя за реновиране на сградата до този момент не са били предприети, въпреки безвъзмездното право на ползване. Сградата не е била реновирана от „София Тех Парк“ АД, тъй като за нейното обновяване са необходими значителни финансови средства, с които дружеството в момента не разполага. Все още не е изяснен и нейният окончателен статут и бъдеща функция в генералния план за развитие на научно-технологичния парк.

Ръководството на „София Тех Парк“ АД ще обсъди плановете, след което ще вземе окончателно решение за бъдещото на сградата. В тази връзка предстои да бъде сформирана комисия от компетентни експерти в съответните области, която да направи оценка на актуалното състояние на сградата.

Ръководството на „София Тех Парк“ АД се отнася с разбиране към проблемите на Сдружение „Волейболен клуб ЦСКА“, но безопасността, здравето и животът на над 200 деца дневно са на първо място в приоритетите на екипа на научно-технологичния парк.

За сведение на средствата за масово осведомяване София Тех Парк публикува снимки на някои части от сградата, в която в момента се провеждат занятия с децата от „Волейболен клуб ЦСКА“. Кадрите са заснети на 16 декември 2016 г.

Fasada Fasada_zaden vhod_trafopost Pokriv Pokriv_2 Vytreshni pomeshtenia_2 Vytreshno elektrichesko tablo   Vytreshni pomeshtenia Noseshta kolona Fasada i zaden vhod