Новини
Начало » Комисия отвори ценовите предложения в обществена поръчка за избор на оператор на Инкубатора на Научно-технологичния парк » 2017 » Юни » Комисия отвори ценовите предложения в обществена поръчка за избор на оператор на Инкубатора на Научно-технологичния парк
Комисия отвори ценовите предложения в обществена поръчка за избор на оператор на Инкубатора на Научно-технологичния парк
logoEMAIL

На 14.06.2017 г., от 14:00 часа, в офиса на „София Тех Парк“ АД, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе “ № 111Ж, ет. 2, се проведе открито заседание по публично отваряне на ценовите предложения на участниците, допуснатите до този етап на процедурата с предмет: „Избор на Оператор за комплексно обслужване и управление на Инкубатор, намиращ се в комплекс „Научно-технологичен парк“ – гр. София.

Документи за участие в процедурата бяха подадени в посочения в документацията по процедурата краен срок – 19 януари 2017 г., от двама кандидати - Обединение „ЕвроТехИнкубатор“ и Обединение „Тех-ин“.

На отварянето на ценовите оферти се яви представител на Обединение „ЕвроТехИнкубатор“, чиято оценка на техническото предложение, определена от комисията, е 45 точки. С официално писмо до комисията от 5 май 2017 г. другият участник в процедурата - Обединение „Тех-ин“, е заявил, че оттегля офертата си за участие в обществената поръчка.

Комисията отвори ценовото предложение на участника в процедурата Обединение „ЕвроТехИнкубатор“, която е както следва:

  1. 13 250 лв. без ДДС месечно възнаграждение за предоставяне на услуги, като – доразвиване и управление на инкубационната програма;  управление на допълнителни дейности и услуги в сграда Инкубатор в полза на инкубираните предприятия.
  2. 6,2% от събраните за предходния месец приходи от наем на офис площи, търговски и други облагаеми площи, както и от събраните приходи от ползване на общежитията в сградата на Инкубатора.

Предстои комисията да изготви комплексна оценка на техническото и ценовото предложение на участника, съгласно методологията, предвидена в документацията за участие в обществената поръчка, и да изготви доклад с предложение до възложителя за последващи действия.