Новини
Начало » Ръководството на „София Тех Парк“ АД предложи стъпки за взимане на решение относно бъдещето на спортната зала » 2017 » Януари » Ръководството на „София Тех Парк“ АД предложи стъпки за взимане на решение относно бъдещето на спортната зала
Ръководството на „София Тех Парк“ АД предложи стъпки за взимане на решение относно бъдещето на спортната зала

logoEMAIL

Ръководството на „София Тех Парк“ АД се срещна с представители на сдружение „Волейболен клуб ЦСКА“ и обсъди съвместно с клуба възможните и необходими първи процедурни стъпки от гледна точка на законосъобразността и целесъобразността, които да доведат до взимане на информирано решение относно бъдещето на сграда №6 от научно-технологичния парк, която до момента се използва от спортната организация.

По време на разговора отново беше препотвърдена категоричната позиция на цялото ръководство на „София Тех Парк“ АД, че сградата, в която към момента са тренирали над 200 деца (според информация от спортния клуб) е потенциално опасна и поради тази причина не може да продължи нейното използване за каквито и да било нужди в сегашното й състояние. В тази връзка, като първа стъпка, на 26 декември 2016 г. е издадена заповед за сформиране на комисия от експерти на дружеството в съответните области, която да извърши пълно техническо обследване на актуалното състояние на сградата. Към момента обследването на сградата не е започнало, тъй като тя е във владение на „Волейболен клуб ЦСКА“ и не е предадена на дружеството по надлежния ред. Припомняме, че договорът за безвъзмездно ползване на постройката в полза на „Волейболен клуб ЦСКА“ изтече на 31 декември 2016 г.

Като втора стъпка „София Тех Парк“ АД ще се обърне и към компетентните държавни институции в лицето на ДНСК за извършване на допълнително техническо обследване на сградата и издаването на съответните предписания. На база на тези заключения и предписания ръководството на научно-технологичния парк ще изготви количествена сметка и прогнозни финансови разчети, които ще позволят на ръководството на дружеството и Общото събрание на акционерите да вземат информирано решение относно бъдещето на сградата. При положително решение на Общото събрание за запазване на предназначението на сградата, съгласно законовите правила, на база техническите обследвания на сградата и количествените сметки, ще бъде взето решение за организиране на открит конкурс за дългосрочно отдаване на сградата, при публично обявени условия.

Представителите на „Волейболен клуб ЦСКА“ бяха информирани, че това е единственият законов начин, по който „София Тех Парк“ АД като дружество, 100% собственост на държавата, може да се разпорежда с дълготрайни материални активи, част от неговия капитал.

От своя страна представителите на волейболния клуб информираха ръководството на „София Тех Парк“ АД, че са разговаряли с инвеститор, които е изразил готовност да инвестира в реновирането на сградата. Името обаче не беше споменато. В тази връзка и ръководството на „София Тех Парк“ АД отправи покана съответният инвеститор да внесе официално писмо в деловодството на дружеството, каквато е утвърдената практика, с което да заяви своите инвестиционни намерения.

Ръководството на „София Тех Парк“ АД проявява пълно разбиране и се надява, че от страна на сдружение „Волейболен клуб ЦСКА“ ще има положително становище по така предложените стъпки.