Новини
Начало » Ръководството на София Тех Парк организира срещи с бизнеса и академичната общност за обмен на идеи за бъдещото развитие на научно-технологичния парк » 2017 » Април » Ръководството на София Тех Парк организира срещи с бизнеса и академичната общност за обмен на идеи за бъдещото развитие на научно-технологичния парк
Ръководството на София Тех Парк организира срещи с бизнеса и академичната общност за обмен на идеи за бъдещото развитие на научно-технологичния парк

Ръководството на София Тех Парк стартира инициатива за организиране на регулярни срещи с представители на бизнеса и академичната общност от цялата страна. Целта е да бъдат представени възможностите, които предлага научно-технологичният парк и да бъдат обменени идеи и предложения за развитие на екосистемата.

Първата среща от инициативата се проведе във вторник, 04.04.2017 г., и в нея взе участие Натанаил Стефанов, член на Съвета на директорите на дружеството, както и представители на бизнеса и академичната общност в лицето на Edit.bg, Bizlabs / Hackafe Пловдив,  StartUp Factory Русе, StartUp Factory Хасково, Враца софтуер общество, ABLE Mentor, Американски университет в Благоевград, Клуб на програмиста във Велико Търново, Innovator Connected Spaces.

20170404_111901 - Copy

На срещата бяха обсъдени конкретни възможности за сътрудничество и съвместна дейност. Стефанов представи постигнатото до момента по изпълнението на проекта за научно-технологичен парк по отношение на инфраструктурата и сподели напредъка,  както и някои проблеми по оживяване на отделните звена – Инкубатор, Лабораторен комплекс, Музей/ Експериментариум, иновационен форум „Джон Атанасов“. Пред присъстващите той изтъкна трите приоритетни области на парка- науки за живота, зелена енергия и информационни и комуникационни технологии. „Ще се постараем през следващите няколко месеца с общи усилия да създадем работещ устойчив бизнес модел на парка, който да очертае перспективата за развитие“, заяви Стефанов. Представителите на бизнеса отправиха въпроси относно възможностите за използване на 11-те високотехнологични лаборатории на парка. Те предложиха в Инкубатора да бъдат създадени споделени офис пространства, които да могат да се използват за определен период от време от компании, както от София, така и от страната, когато идват в столицата. Според представителите на бизнеса София Тех Парк трябва да работи в посока улесняване на връзката между стартиращите и зрелите компании, което ще спомогне за развитие на иновативни идеи. Друга препоръка беше да се обърне повече внимание и подкрепа на традиционните индустрии, както и на младите учени.

„Нашата цел е проактивно да развиваме научно-технологичния парк и затова обратната връзка с всички наши потенциални партньори е изключително важна“, заяви Стефанов.

Следващата среща от инициативата ще се състои на 11.04.2017 г. от 15.00 часа и ще бъде насочена към компаниите – стартиращи и зрели, които вече развиват свои идеи в сграда „Инкубатор“ на научно-технологичния парк.

Ръководството на София Тех Парк въвежда и “Час на отворените врати” в научно-технологичния парк, който ще се провежда всяка сряда от 15.00 часа. Инициативата цели да предостави възможност на всички, които имат интерес от научно-технологичния парк и неговото развитие, да се срещнат с ръководството на парка и да представят свои идеи и предложения, които биха допринесли за синергията между отделните звена и за изграждането на устойчива екосистема. Срещите ще се провеждат в офиса на дружеството - в сграда „Инкубатор“ на София Тех Парк.