Новини
Начало » „София Тех Парк“ АД прекрати процедурата за избор на оператор на Инкубатора на научно-технологичния парк » 2017 » Юли » „София Тех Парк“ АД прекрати процедурата за избор на оператор на Инкубатора на научно-технологичния парк
„София Тех Парк“ АД прекрати процедурата за избор на оператор на Инкубатора на научно-технологичния парк
logoEMAIL

На 05.07.2017 г. ръководството на „София Тех Парк“ АД прекрати откритата процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на Оператор за комплексно обслужване и управление на Инкубатор, намиращ се в комплекс „Научно-технологичен парк“. В хода на процедурата бяха подадени оферти от двама участници, като с официално писмо единият от тях оттегли документите си за участие.

Мотивите за решението на ръководството на научно-технологичния парк са, че наличието на само един участник не създава възможност за реална конкуренция и съответно сключване на възможно най-изгоден за дружеството договор. Прекратяването на обществената поръчка е в съответствие и с целта на Закона за обществените поръчки за осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства, спазване на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. Прекратяването на настоящата процедура би дало възможност за провеждане на нова такава, което ще е предпоставка за възлагане на поръчката в условията на реална конкуренция.

„София Тех Парк“ АД ще обяви във възможно най-кратки срокове нова обществена поръчка за избор на оператор на Инкубатора, при спазване на законоустановените за това срокове и изисквания.