Профил на Купувача
Март 7, 2018

София Тех Парк АД отправя покана за подаване на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа, предоставяне на достъп до обществена фиксирана мрежа, предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и предоставяне на гарантиран интернет достъп за нуждите на „София Тех Парк“ АД. Срок за подаване на офертите: [...]

Март 6, 2018

„София Тех Парк“ АД, гр. София кани за участие в процедура по избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги по четири обособени позиции. Офертите, придружени с изискуемите документи се изпращат по пощата, чрез куриер или в деловодството на възложителя в гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2. Срок за подаване [...]

Февруари 14, 2018

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София  набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги. (повторна покана Дата на обявяване: 14.02.2018 „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 000 000 лева за рефинансиране на търговски заем и [...]