Профил на Купувача
Ноември 8, 2017

П О К А Н А С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за [...]

Юли 11, 2017

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София Дата на обявяване: 07.07.2017 г. „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител с предмет [...]

Юни 21, 2017

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София публикува повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги Дата на обявяване: 21.06.2017г. „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 8 500 000 лева за финансиране на [...]