София Тех Парк – Първият научно-технологичен парк в България 

Нашата цел е София Тех Парк да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите. Приоритети в нашата работа са засилването на конкурентоспособността на науката и предприемачеството чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите компании и иновативните идеи, катализирайки процеса на комерсиализация на научните изследвания.

СТАРТ НА ДЕЙНОСТТА
2015
СОФИЯ ТЕХ ПАРК
Компоненти на инфраструктурата на София Тех Парк са: Бизнес Инкубатор, Лабораторен комплекс, Иновационнен форум “Джон Атанасов”, Музей/Експериментариум, Спортен комплекс “Tech Sport”
ФОКУС ОБЛАСТИ
Приоритетните области за развитие и дейност на София Тех Парк са информационни и комуникационни технологии, науки за живота, зелени енергии, образование, предприемачество, иновации, подкрепа на стартиращия бизнес.
Виж видеото
0
ПЛОЩ
0
ЛАБОРАТОРИИ
0
СЪБИТИЯ
0
КОМПАНИИ
нашите основни дейности

Паркът се състои от няколко отделни звена, които са свързани помежду си със синургия, чиято цел е развитието на иновациите, технологиите, науката и предприемачеството.

Инкубаторът е място за подкрепа на стартиращия бизнес, за развитие на иновативни стоки и услуги. Той е част от иновативната екосистема на страната, партнирайки си с организации и зрели компании, които имат също свое място. Освен офис пространства компаниите могат да използват модерни конферентни зали за споделено ползване, складови помещения, зони за отдих, спорт и др. Стартиращите фирми получават подкрепа и под формата на консултации – административни, маркетингови, финансови, чрез организиране на лекции, образователни програми, участие в конференции, тематични форуми и други събития.

Лабораторният комплекс е един от основните елементи на научно-технологичния парк. Състои се от 11 високотехнологични лаборатории, създадени с подкрепата на водещи експерти от академични институции като Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническия университет – София, Медицинския университет – София. Лабораториите в рамките на комплекса извършват независима и съвместна научно-изследователска дейност, резултатите от която ще бъдат широко разпространявани. Научните звена предлагат възможност за разработване на проекти на частни компании за стоки или услуги, с цел комерсиализацията им.

Сградата на Експериментариума е предназначена за музеен център на иновациите и високите технологии. Тук се намира първият у нас интерактивен детски център “ТехноМеджикЛенд”.

Иновационният форум “Джон Атанасов” е мултифункционално място за събития, в което се провеждат конференции, семинари, конгреси и други мероприятия, чиято цел е да се засили диалогът между научните и бизнес общностите. Неговата функция е да улесни формирането на екосистемата в областта на трансфера на технологии и иновациите, както и да осигури подходяща среда за обмен на идеи.

Научно-технологичният парк е изграден с финансиране от Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

ПРЕДИМСТВА
СИНЕРГИЯ

При нас ще намерите среда от стартиращи, зрели компании и подкрепящи организации, с които можете да обменята идеи и опит

ДОСТЪП ДО ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ

Нашите партньори имат непосредствен достъп до 11 високотехнологични лаборатории в различни научни области и могат да разчитат на експертизата на водещи учени

иновативна среда и събития

Станете част от нашата иновативна общност, където ще намерите подходяща среда за развитие на вашите идеи, за обучение и участие в специализирани събития

Нашият Адрес
София Тех Парк е разположен на 5 минути път с автомобил от центъра на София или 15 минути с градски транспорт. Летище „София“ е на 15 минути с автомобил и градски транспорт. За повече информация вижте ТУК.