КОМПАНИИ
В СОФИЯ ТЕХ ПАРК

Ако стартирате или развивате иновативен бизнес, създавате продукт и/или услуга с висока добавена стойност в сферата на ИКТ, зелената енергия или науката, то можете да откриете своя R&D и офис център в София Тех Парк. Така ще получите възможност да бъдете част от нашата стартъп екосистема и да имате достъп до 11 лаборатории с високотехнологично оборудване, с което да тествате своите идеи и да ги реализирате в успешен бизнес модел.

Компаниите могат да се възползват от следните услуги:

  • Образователни – достъп до различни обучения, част от календара на София Тех Парк
  • Събития – достъп до многобройни тематични събития на територията на Парка
  • НИРД – възможност за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност в лабораториите на София Тех Парк
  • Акселераторски програми и Фондове