Управление

Petar-Statev4
Петър Статев
Председател на Надзорния съвет на “София Тех Парк” АД
DSC9297a
Костадин Петков
Заместник-председател на Надзорния съвет на “София Тех Парк” АД
DSC5471a
Теодор Седларски
Член на Надзорния съвет на “София Тех Парк” АД
DSC4187
Васил Караиванов
Председател на Управителния съвет на “София Тех Парк” АД
DSC4506
Тодор Младенов
Изпълнителен директор на “София Тех Парк” АД
DSC4369
Натанаил Стефанов
Заместник-председател на Управителния съвет на “София Тех Парк” АД
DSC4403
Проф. Марин Христов
Председател на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност