Управление

Petar-Statev4
Петър Статев
Председател на Надзорния съвет на “София Тех Парк” АД
DSC9297a
Костадин Петков
Заместник-председател на Надзорния съвет на “София Тех Парк” АД
DSC5471a
Теодор Седларски
Член на Надзорния съвет на “София Тех Парк” АД
DSC4187
Васил Караиванов
Председател на Управителния съвет на “София Тех Парк” АД
DSC4506
Тодор Младенов
Изпълнителен директор на “София Тех Парк” АД
DSC4369
Натанаил Стефанов
Заместник-председател на Управителния съвет на “София Тех Парк” АД
viber_image_2023-06-01_15-47-24-446
Михаил Илиев
Управител на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност

“София Тех Парк” АД е юридическо лице с двустепенна система на управление.  Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет. Дружеството се представлява от председателя на Управителния съвет и от изпълнителния директор, заедно и по отделно. Двамата управляват и представляват дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и Устава на София Тех Парк, изпълняват възложените им задачи с решение на Общото събрание на акционерите, Надзорния съвет и Управителния съвет. Членовете на Надзорния и Управителния съвет са назначени след проведена конкурсна процедура, съгласно Закона за публичните предприятия.

Политика за оповестяване на информацията