Нашите
ПАРТНьОРИ

Партньори на София Тех Парк в страната са водещи университети, бизнес клъстъри, международни компании, институции и организации. Научно-технологичният парк си сътрудничи и с международни висши учебни заведения, организации и фондове, които подпомагат и стимулират развитието на иновациите и предприемачеството в световен мащаб.

Основна задача на Парка е да подпомага развитието на изследователския, иновационния и технологичния капацитет на България. 

За тази цел той е в партньорство с частни и публични организации, за да подпомогне иновационната среда, да създаде и реализира образователни програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по отношение на комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги.