Площи под наем

София Тех Парк предлага модерни и уютни офис пространства, подходящи за иновативни стартищи, малки и средни компании, като и за развити бизнеси.

Основните офиси, с обща площ окол 6000 кв. м, се намират в сграда Инкубатор. С оглед изпълнението на мисията и задачите на София Тех Парк, стартиращите компании ползват преференция в наемната цена на площите (виж в таблицата с цени)

Близо 4000 кв. м бизнес пространства за отдаване под наем са позиционирани и в сграда Лабораторен комплекс.

Общи условия за наемане

Общи условия – договор за наем- Офис_20.12.2023

Общи условия – договор за наем Паркомясто_20.12.2023

Вид компания
цена за офис площ на
квадратен метър (без ДДС)
цена за поддръжка на общи части
на квадратен метър (без ДДС)
за стартъп компании 4.85 2.00
за зрели компании 9.70 2.00

Нашето споделено офис пространство Groworking в сграда Бизнес Инкубатор разполага с 35+ работни места, предназначени за стартиращи компании, новатори, изследователи и предприемачи. На разположение на стартиращите компании и развиващите се технологични екипи са зони за екипна работа, за почивка и хранене, конферентни зали с модерно оборудване и други съпътстващи услуги. Като част от екосистемата на Groworking, сме отредили място и за най-малките новатори и изследователи в специално създадената за това детска зона.

За да запазите своето работно място или зала за срещи, както и за повече информация посетете Groworking

За да се запознаете с ценовите условия на Groworking вижте тук

Офисните площи в сграда Инкубатор са предимно компонент от Инкубационните ни програми, насочени към млади стартиращи компании. Изборът е по документи и презентиране пред експертна комисия, в която участват утвърдени представители на иновативната общност, на фондове за рискови капитали, на организации работещи в областта на иновациите и предприемачеството, както и представители на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към Научно-технологичния парк.

Основните изисквания към кандидатстващите предприятия са:

–  да са регистрирани в България (търговец по смисъла  на Търговския закон). За стартиращите компании регистрацията да не е по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“.

–  да е иновативно и попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

–       Поне 30% от дейността да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

–       Поне 30% от персонала да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

–       Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)

–       Дейността на кандидата да не е насочена към рутинни (несъществени) промени на съществуващи продукти /услуги или технологии.

Кандидатите трябва да отговарят и на критерии за административно съответствие. Компаниите преминават и на техническа оценка, където се оценява иновативността, качеството на дейността, икономическата перспективност и на пазарния потенциал на разработваните продукти или услуги, както и по други показатели, които са част от утвърдена система от критерии и методика за оценяване.

За кандидатстване е необходимо да бъдат представени документи, които се изготвят в съответствие с условията и реда, предвидени в нарочна Инструкция за кандидатстване. Достъп до образците на документите и посочената инструкция е осигурен на следния: линк.

Компаниите могат да кандидатстват и през платформата https://www.f6s.com/stiprogram/apply

Ако търсите вашия нов офис, моля попълнете формата:

  “София Тех Парк” АД
  София, бул. „Цариградско шосе“ 111 Ж
  сграда Лабораторен комплекс, ет.2
  пк 1784

  e-mail: incubator@sofiatech.bg
  e-mail: office@sofiatech.bg
  Телефон: +359 889 900 629