Лаборатория по виртуална и разширена реалност

Целта на лабораторията е разработване, прилагане и разпространение на виртуалната и разширена реалност, както и на свързаните с нея иновативни технологии, методи на работа, инструменти и оборудване в различни сфери на индустрията, науката, образованието и социалния живот в страната и останалите държави от Европейския съюз.

Подготовка, изследване и коригиране на тримерни модели на изделия и съоръжения в реално мащабна имерсивна среда при използване на естествени техники за взаимодействие, за целите на визуална верификация на конструкцията и свойствата на обектите и интеграция на тактилна обратна връзка и звукови ефекти за бързото разработване на системи и подпомагането на вземането на решения.

Разработване и приложение в практиката на методи за съвместна работа и интеграция на системите за виртуална реалност в цялостния процес на управление на жизнения цикъл на изделията директно в системите за виртуална реалност и реализиране на ефективен обмен на информация между CAD програми и системи за виртуална и разширена реалност.

Развитие и приложение в практиката на методите за виртуално прототипиране въз основа на съвместната работа на програмни продукти за инженерен анализ и симулация със системи за виртуална и разширена реалност.

Развойна дейност за разработване на нови методи, технологии, интерфейси и техники на взаимодействие, инструменти и помощни средства.

Използване на изкуствено създадена мултимодална виртуална среда за обучение (арена) с различни нива на имерсия заедно с разработване на съответните сценарии и наративи.

Мултимодално представяне, проучване и извличане на информация от големи обеми от данни (data mining), 3D прожекции на презентации, видео и симулации.

Развитие и приложение в практиката на методите за виртуални видеоконферентни услуги и виртуално продуктово представяне.

Текущи проекти

“Дигитализация и виртуално представяне на културно-историческо наследство” – проект по програма “Съхранение и популяризиране на културно наследство” на Национален фонд „Култура“. Проектът ще валидира възможностите за атрактивно представяне на културно наследство с разширена реалност в уеб. Партньори на лабораторията в изпълнението на проекта са Национален Археологически Музей, Национален Военноисторически Музей и Регионален Исторически Музей София.

Изследване на методи за визуализация при генератори за компютърни игри

Приложение за самообучение по народни танци с достъпна проследяваща система

Разширена реалност за културно-исторически обекти

Виртуална реалност за културно-исторически обекти

Разработка на парадигми за взаимодействие във виртуална среда

Студентски практики

Приключени проекти

ХОЛОТОМОГРАФИЯ (HOLOTOMOGRAPHY)

Цел на проекта: Целта на проекта е да се наблюдава 3D модел на части от скелетната система на човек, получен от предварителна томографска реконструкция, насложен върху пациент в реално време като се използват технологичните възможности на смесената реалност (mixed reality). Това би подпомогнало лекаря да се ориентира за вида и точното местоположение на травма при наблюдение на пациент преди началото на операцията, което ще подобри ефективността и точността на лекарската интервенция.

Партньори: Проектът се осъществява съвместено с Лабораторията по бързо прототипиране и 3D креативност.

Постигнати резултати: Потвърдена е актуалността на разработената авторска методика за реконструиране на тримерен модел по серия от томографски изображения. Вследствие на проведените проучвания в сферата на реконструкцията от компютърна томография, са избрани софтуери за обработване на информация от медицински изображения. Вследствие на проведените проучвания за създаване на краен дизайн при създаване на медицински имплант, са избрани подходящи софтуери за свободно моделиране. Създадени са тримерни модели по реконструкция от томографски изображения, съответно на човешка глава, череп и вентрикули. Изработен е физически образец на човешка глава, чрез технология за 3D принтиране на полимери. Направено е проучване и описание на съществуващи подходи и методи за наслагване на виртуален модел върху части от тялото на пациент. Разработени са методи и алгоритми за наслагване на виртуален модел върху пациент. Програмно са реализирани методи и алгоритми за наслагване на виртуален модел върху пациент и разработване на прототип за провеждане на експерименти. Проучени са възможностите за закупуване и доставка на подходящ хардуер и софтуер за изпълнение на задачите по проекта. Изпълнени са необходимите процедури за закупуване и доставка на определените технически и програмни средства. Планирани и проведени са експерименти за тестване на работоспособността и приложимостта на разработените методи и алгоритми за наслагване на виртуален модел върху пациент на базата на разработения прототип.

Изследване и разработване на методи и алгоритми за комбиниране и взаимодействие между виртуалната и реална среда при пространствено конфигуриране и разполагане на обекти

Цел на проекта: Целта на проекта е да се направи анализ на съществуващи методи за взаимодействие между виртуална и реална среда, да се създадат методи и алгоритми за пространствено конфигуриране и разполагане на виртуални обекти във виртуална и реална среда и да се разработят прототипи за пространствено конфигуриране, които използват създадените модули.

Постигнати резултати: Направен е анализ на съществуващи методи за взаимодействие между виртуална и реална среда. Закупени, доставени и въведени в експлоатация хардуерни устройства, подходящи за целите на проекта. Създадени са методи и алгоритми за пространствено конфигуриране и разполагане на виртуални обекти във виртуална и реална среда. Разработени са прототипи за пространствено конфигуриране и разполагане на виртуални обекти във виртуална и реална среда. Планирани и проведени множество експерименти и е направен анализ на получените резултати.

VR и AR приложения за проект конгломерат

Проектът „Конгломерат“ е интерактивен изложбен павилион, който представя България на Световното сценографско квадриенале PQ2019 в Прага.

Партньори: Съюз на българските художници, Министерство на културата, Столична община, Съюз на артистите в България, Национална Художествена Академия, НАТФИЗ „Кр.Сарафов“, Фондация „Стоян Камбарев“, Издателство „Жанет45“, GRID.BG, Kinesthetic project, UniCredit Bulbank, Move.bg, Cinemotion, Samsung, VAR Lab, VR Lab, Rubecula, Държавен куклен театър Варна, Sputnik.

Постигнати резултати: Реализирано е интерактивно приложение за виртуална реалност, чрез което зрителите се потапят вътре в самите представления и могат да наблюдават всички подбрани спектакли от различни гледни точки. Реализирано е интерактивно приложение за разширена реалност, чрез което внушителната архитектурна инсталация оживява, разкриват се множество пространства, в които е поместена информация за 53 селектирани представления. Реконструирани са фотограмертично 11 обекта, които могат да бъдат разгледани от всички страни в реален размер посредством AR приложението. Интерактивният павилион “Конгломерат” обира овациите на посетителите в Прага и продължава да обикаля в страната и чужбина.

Интерактивна маса

Към проект „Белезите на войната“, заедно с Interactive Bulgaria реализирахме интерактивна маса за Национален военноисторически музей.

AR Проект MUSEUM ETAR

Представяне на български занаятчийски работилници.

Партньори: Етнографски музей на открито ЕТЪР

Постигнати резултати: Увеличаване въздействието и разбирането на експонатите в музея чрез добавяне на разширена реалност към изживяването. Наблюдаване на процес – създаване на шарлан в Шарланджийската работилница в ЕМО “Етър”.

Изложбата „Дигитално мастило“

Разширяване на изложба “Мастилена душа” с графики и визуализации вдъхновени от мобилното приложение ОББ Мобайл и пространството за иновации SurfStudio.

Партньори: ОББ, SurfStudio.

Постигнати резултати: Популяризиране на авторите участващи в изложба “Мастилена душа”. Реализрано безплатно приложение за Google Play и App Store – UBB AR Gallery. Изображенията включени в изложбата обикалят страната в продължение на 1 година. Интерактивно рекламно брандиране на асансьори в ОББ

VR Проект VRCRAFTS@BG

Представяне на български занаяти, практикувани в края на ХІХ и началото на ХХ век.

Партньори: Етнографски музей на открито ЕТЪР

Постигнати резултати: Популяризиране на българските традиционни занаяти чрез интерактивното им представяне във виртуална среда

UBB AR PORTAL

Цел на проекта: Популяризиране на приложение ОББ Мобайл

Партньори: ОББ

Постигнати резултати: Реализирано безплатно приложение UBB AR Portal. Превръщане на телевизионна реклама в реална заобикаляща среда в дома на зрителя

Конкурс „Мастилена душа”

Цел на проекта: Подбор на артисти и техни произведения за последваща интерактивна изложба с аналогично име “Мастилена душа”. Одобрени кандидати: Боряна Дончева, Зоран Мише, Иван Матеев. Резултати: Първа по рода си интерактивна AR изложба в България представена по време на събитието Future of Reality. Създаване на приложение ARExhibition. Прерастване на изложбата в “Дигитално мастило”

Услуги
 • Цялостно разработване на интерактивни приложения за системи за виртуална и разширена реалност
  • програмиране на взаимодействие със системите чрез специализирани устройства,  жестове и гласови команди,  създаване на настолни и мобилни приложения за стереоскопична и интерактивна визуализация;
  • създаване на съдържание; обучение; поддръжка.
 • Проектиране и изграждане на системи за виртуална и разширена реалност с ценово достъпна архитектура
  • консултации;
  • настройка;
  • обучение;
  • поддръжка.
 • Специализирани консултации за външни клиенти за изграждане на системи за виртуална и разширена реалност и за програмиране на настолни и мобилни приложения.
 • Специализирано обучение по създаване и публикуване на съдържание в системи за виртуална и разширена реалност.
Оборудване
 • Имерсивна система (power-wall)
  • Пасивна стереоскопична визуализация
  • С чупещо се крило
  • Оптична проследяваща система с head-tracking, finger-tracking, flystick
  • Управлявана от клъстер от компютри и медиен сървър
  • Размер 280х210 (фиксирана част) + 140х210 (подвижна част)
 • Специализиран интерактивен стереоскопичен монитор Z-Space
 • Разнообразие от очила за виртуална реалност (HTC Vive, HTC Vive Pro, Acer Mixed Reality и др.)
 • Стереоскпична камера ZED Mini
 • Разнообразие от интерфейсни устройства (Myo гривна, MS Kinect v2, force-feedback и др.)
 • Хардуерни устройства (компютри, монитори, мрежови устройства, прожектори, фотоапарати, видео камери), специализиран софтуер
2022-02-17_227_06 a
д-р Димо Чотров

Научни области: Виртуална и разширена реалност, взаимодействие човек-машина, софтуерно инженерство.

Докторска степен в областта на интеграция на приложения за виртуална реалност (VR) и автоматизирано проектиране (CAD).

Преподавател в ТУ-София, води курсове по програмиране, компютърна
графика и виртуална реалност.

Участник в множество международни и национални научноизследователски и приложни проекти.

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж,
сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: vr-lab@sofiatech.bg

e-mail: labs@sofiatech.bg

Тел. +359 884 069 996

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

  Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

  Еднократен проектРегулярен проект