Инкубационна Програма

Инкубационната програма е насочена към стартиращи компании, които са регистрирани в България и разработват технология и/ или иновация в някоя от следните фокус области: информационни и комуникационни технологии, зелена и чиста енергия и науки за живота.

Програмата предлага:
УСЛУГИ

Програмата дава възможност на МСП за достъп до правни, счетоводни и административни услуги, както и подкрепа при кандидатстване в проекти, бизнес консултации, маркетинг и менторство.

ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата включва достъп до различни обучения, част от календара на София Тех Парк, с фокус: развитие на предприемачеството и управление на иновациите.

МРЕЖА ОТ КОНТАКТИ

Като част от Инкубационната програма София Тех Парк предлага достъп до мрежа от контакти на компании, клъстерни организации, фондове за рисков капитал и акселератори и програми, които осигуряват инвестиране, консултиране и развитие на иновативни бизнес модели.

СЪБИТИЯ

Програмата предлага достъп до многобройни събития на територията на Научно-технологичния парк, в които София Тех Парк е партньор и които са насочени в областта на предприемачеството, иновациите, образованието, науката и технологиите. Събития