Архив

Архив

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект Площадкова техническа инфраструктура и парк по проект “Научно-технологичен парк“

„София Тех Парк“ АД провежда открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект…

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти – идейни и технически, за строителни обекти, реализирани по проект "Научно-технологичен парк" (Demo) (Demo)

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на…

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X