„Изготвяне на проектна документация, доставка и монтаж на система за покриване на тенис кортове, във връзка с реализирането на проект "Научно-технологичен парк"

 logos

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проектна документация, доставка и монтаж на система за покриване на тенис кортове, във връзка с реализирането на проект “Научно-технологичен парк”

Номер на поръчката: 03615-2016-0006 (aop.bg)

Документация по процедурата.

Краен срок за подаване на оферти по процедурата: 17.10.2016г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите по процедурата: 18.10.2016г., 10:30 часа

Адрес: гр. София 1113, бул. Цариградско шосе № 111, сграда Инкубатор, етаж 3

Сключен е договор с избрания по процедурата изпълнител: Сдружение “Тенис Клуб Славия – Бомел 9”

Лице за контакт: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615