Invitations And Announcements

09 апр.: „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД обявява повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София  набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги. Дата на…

11 февр.: Покана от „София Тех Парк“ АД за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за поддържане и почистване на зелени площи и паркова среда

П О К А Н А  С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на…