8 Cell

Компанията предоставя набор от 3D услуги, обучения, както и решения за дигитално производство на прототипи, резервни части и серийно производство.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
Уебсайт: