A4E ООД

Платформа, трансформираща възможностите на изкуствения интелект като подпомага различни бизнеси и тяхното оптимизиране, чрез аналитични приложения, прогнозиране на продажбите и изграждане на модели за повишаване ефективността.
Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
Уебсайт: