Агромо ООД

Стартираща компания за анализ на данни от дистанционни наблюдения на Земята с приложения в земеделието. Agromo е уеб приложение за мониторинг на посеви на базата на анализи от оптични, инфрачервени и радарни сателитни данни с висока времева и пространствена резолюция.
Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет. 1
Уебсайт: