АЛГАЯ ООД

Компанията създава екологични решения в областта на биотехнологиите и разработката на продукти от микро и макро водорасли. АЛГАЯ ООД разработва устройство, подобряващо качеството на въздуха чрез използването на микроводорасли.

Адрес:
София Тех Парк, п.к. 1784, бул. "Цариградско шосе" 111 Б, сграда "Инкубатор", ет.1
Имейл:
Уебсайт: