Iris Solutions

Лицензирана платежна институция от БНБ. IRIS Solutions предлага open-banking продукти за онлайн разплащания, общ дигитален портфейл и платформа за сделки с недвижими имоти. Компанията работи с над 60 банки в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
sales@irisbgsf.com
Уебсайт: