Болкан Лоджик АД

Разработване на иновативни решения в областта на енергетиката и Internet of things.
Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
Уебсайт: