Cosmos Thrace

Технологична компания, специализирана в предоставянето на програми за дигитална трансформация, BI & Big Data консултации, AI и персонализирани решения. Cosmos Thrace подмагама предприятия да оптимизират своите бизнес процеси, като използват данните, които са акумулирани от тях.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. “Цариградско шосе” 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
Уебсайт: