Дивелиът ООД

Разработване и продуктивизиране на измервателни системи, даващи възможност за вземане на оптимални управленски решения за по-доброто управление на водните ресурси и околната среда.
Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Имейл:
Уебсайт: